2016

  • Úspěšně jsem ukončila akreditovaný výcvik supervize pro pomáhající profese a zahájila jsem spolupráci s několika neziskovými organizacemi v roli supervizora.
  • Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou jsem zorganizovala několik akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování.
  • Zahájila jsem spolupráci jako externí partner a kouč se společností Plantyst.
  • Stala jsem se členkou Regionálního klubu podnikatelek a manažerek v Českých Budějovicích.
  • Uspořádal jsem koučovací ochutnávku v rámci Týdne vzdělávání dospělých.
  • Zahájila jsem spolupráci se společností TCC online a využívám jejich softwarové řešení pro psychodiagnostické testy a 360° zpětnou vazbu.
  • Zahájila jsem vedení ročního rozvojového programu pro mistry ve společnosti Bosch DIESEL v Jihlavě.
  • Uspěla jsem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku na poskytování supervizí pro Probační a mediační službu v jihočeském regionu.