2009

  • Získala jsem certifikaci Professional Coach u Ericson College International.
  • Absolvovala jsem výcvik v lektorských dovednostech - Trénink trenérů.
  • Zahájila jsem pravidelné publikování článků a newsletterů o koučování, sebekoučování a osobním rozvoji na svém webu.
  • Zahájila jsem lektorskou spolupráci se společností HM PARTNERS.