Otázky a odpovědi

Co je to koučink?

Koučink můžeme vnímat třemi různými způsoby:

 • Jako novou profesi
 • Jako soubor nástrojů, metod a technik
 • Jako životní filozofii

Koučink je založený na důvěře, na pozitivním přístupu, je vždy orientovaný do budoucnosti, na dosažení cíle. Vychází z toho, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout všech svých vytčených cílů. S pomocí kouče jich mohou dosáhnout rychleji a snáze.

Co vlastně dělá kouč?

Kouč neradí, ale vede svého klienta otázkami tak, aby sám nalezl to nejlepší řešení.

Kouč nehodnotí, ale poskytuje svému klientovi zpětnou vazbu a povzbuzuje ho.

Kouč pomáhá svým klientům lépe si stanovit cíle a následně těchto cílů i dosáhnout.

Kouč podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji.

Kdo si najímá kouče a proč?

Lidé spolupracují s koučem, pokud například:

 • chtějí dosáhnout lepších výsledků či vyššího výkonu v práci,
 • chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat,
 • chtějí lépe vybalancovat svůj život,
 • chtějí ušetřit svůj čas,
 • chtějí vytčených cílů dosahovat snadněji,
 • potřebují udělat nějaké důležité rozhodnutí či změnu.

Co mi jako klientovi přinese koučink?

Toto jsou nejčastější výsledky koučinku, které uvádějí klienti:  

 • Více si sebe vážím a lépe si rozumím.
 • Jsem schopen / schopna se rychleji a přesněji rozhodovat.
 • Umím lépe pracovat s časem a s prioritami.
 • Dokáži se více soustředit na výsledky a dosahuji jich snadněji.
 • Mé cíle jsou jednoznačnější a strukturovanější, vím přesně, co chci.

 

Může mi koučink ublížit?

Ne, pokud se opravdu jedná o koučink. Kouč nenahrazuje psychologa a koučink není terapie. Koučink je určený pro zdravé osoby. Kouč se nesnaží kontrolovat klientovo myšlení a vytvářet závislost. Naopak je klientovým důvěryhodným partnerem.

Jaký je rozdíl mezi životním koučinkem a psychoterapií?

Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní. Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat, proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu - co konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.

E-book "10 otázek a odpovědí o koučování" si můžete zdarma stáhnout na stránce O koučinku.