Váš kouč

mgr. ing. Irma Bohoňková, PCC

kouč, supervizor, lektor a konzultant

 

Jsem profesionální kouč, supervizor, trenér a konzultant, certifikovaná členka Mezinárodní federace koučů ICF. K mým klientům patří firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Svým klientům pomáhám v naplňování jejich vizí a cílů a v dosahování úspěchu v práci i v životě. Ke koučování mě přivedl hluboký zájem o možnosti lidského růstu a nacházení životní rovnováhy.

Můj přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věřím, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe a na svůj život a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. K tomu jako kouč svým klientům napomáhám vhodně kladenými otázkami, strukturováním situace a podporováním kreativity při hledání nových cest a postupů. Vždy se orientuji na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta. Koučink v mém pojetí není cestou slzavým údolím, ale příjemným a radostným zážitkem. Ve své práci se vždy řídím etickým kodexem ICF.

Kromě koučování vedu kurzy a tréninky pro firmy a pro neziskové organizace. Učím na nich manažery dobře vést a motivovat lidi a efektivně komunikovat. Jsem nadšeným zastáncem a propagátorem koučovacího stylu vedení lidí. Jako mentor pomáhám ostatním koučům připravit se na ICF certifikaci. Jako supervizor podporuji pomáhající profesionály v jejich profesním rozvoji.

Vzdělání a kvalifikace

Vystudovala jsem psychologii na FF UK a management na VŠE v Praze. Jako kouč jsem absolvovala rekvalifikační kurz Akreditovaný profesionální kouč a prestižní mezinárodní program TASC (The Art and Science of Coaching) kanadské Erickson College International pod vedením Ph.D. Marilyn Atkinson, prezidentky Erickson College. V roce 2011 jsem splnila náročné podmínky ICF pro udělení mezinárodně uznávaného titulu PCC (Professional Certified Coach). Kromě toho jsem prošla tréninkem trenérů a absolvovala řadu kurzů a výcviků v oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. V r. 2016 jsem úspěšně ukončila akreditovaný výcvik supervize pro pomáhající profese.

Praxe

V letech 1995 - 2006 jsem působila na manažerských pozicích ve velké nadnárodní společnosti, kde jsem nasbírala řadu zkušeností se zaváděním nových projektů, především v oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální a manažerské audity, 360° Feedback, Assessment a Development Centra ...) Zde jsem také získala první zkušenosti jako interní kouč a lektor. Od roku 2006 jsem "na volné noze" a provozuji vlastní koučovací, supervizní a poradenskou praxi. Mám řadu zkušeností s koučováním manažerů jak ve velkých společnostech, tak i v malých a středních firmách a v neziskovkách. Věnuji se rovněž podpoře svých klientů v náročných životních situacích (životní koučink) a při hledání optimální pracovní kariéry (kariérový koučink). Poskytuji supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích. Vedle toho působím jako poradce pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a věnuji se lektorské činnosti (vedení výcviků v koučování, kurzů soft skills a manažerských dovedností). 

Jaké byly moje hlavní úspěchy a milníky v dosavadní koučovací praxi si můžete přečíst zde.

Specializace a zaměření

Manažerský (executive, leadership) koučink, výkonnostní koučink, koučink pro podnikatele, týmový koučink, kariérový koučink, životní koučink. Vedení kurzů a tréninků v oblasti manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Příprava interních koučů. Mentorské koučování. Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro organizace v oblasti sociálních a zdravotních služeb a neziskového sektoru.

Motto

Chytíš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden večer.

Naučíš-li ho chytat ryby, nasytíš ho na celý život.