Newsletter 2020

Květen 2020: Sebepoznání - 3. část

29.04.2020 12:18
Jak už jsem psala v březnovém newsletteru, jedním z předpokladů úspěšněho sebekoučování je znát dobře sám sebe. Na základě typologie osobnosti MBTI jsme si ukázali, jak naše chování a myšlení ovlivňuje to, zda jsme spíš smysloví, nebo intuitivní. Dnes budeme pokračovat v malém průvodci po krajině...

Duben 2020: Strategie zvládání stresu

11.04.2020 10:48
Svět se změnil. Kvůli jednomu neviditelnému viru najednou žijeme a pracujeme v podmínkách, které jsme si před nedávnem vůbec nedovedli představit. Spoustu věcí najednou dělat nemůžeme, a spoustu jiných věcí naopak dělat musíme. Hroutí se řada našich životních jistot. Téměř všichnii teď prožíváme...

Březen 2020: Sebepoznání - 2. část

18.02.2020 16:08
Jak už jsem psala v minulém newsletteru, jedním z předpokladů úspěšněho sebekoučování je znát dobře sám sebe. Na základě typologie osobnosti MBTI jsme si ukázali, jak naše chování a myšlení ovlivňuje to, zda jsme spíš extraverti nebo introverti. Dnes budeme pokračovat v malém průvodci po krajině...

Únor 2020: Sebepoznání - 1. část

15.01.2020 12:45
Kdo jste? Co je pro vás typické? Jedním z předpokladů úspěšného sebekoučování je znát dobře sám sebe. Každý z nás jsme jedinečným koktejlem vlastností, schopností, talentů, temperamentu, osobnostních předpokladů. Každý z nás funguje nějakým způsobem, má nějaké své silné stránky a nějaké nedostatky....

Leden 2020: Co je to sebekoučování

11.12.2019 14:22
Kdy potřebujeme v životě koučování? Na svůj vlastní život jsme každý sám. I když máme podporu druhých, rodiny a přátel, důležitá rozhodnutí v životě nakonec musíme udělat vždycky sami. Svůj život žijeme poprvé a nemáme na to žádný návod, žádný scénář, na žádné škole jsme "umění života"...