Newsletter 2019

Září 2019: Jak kouč rozvíjí sebeuvědomění klienta?

29.08.2019 12:28
Jednou z důležitých úloh kouče je neustále podporovat svého klienta v jeho učení se a v dosahování výsledků. K tomu kouč využívá nástroje pro rozvoj sebeuvědomění klienta. Sebeuvědomění vlastně znamená, že si klient plně uvědomuje sám sebe a svoji situaci, je si vědomý svých cílů, potenciálu,...

Srpen 2019: Jak kouč komunikuje?

16.07.2019 16:14
Mezinárodní federace koučů řadí mezi klíčové kompetence kouče schopnost přímé komunikace. Podle ICF to znamená schopnost efektivní komunikace v průběhu koučování a schopnost používat jazyk, který má na klienta největší pozitivní dopad. Co tedy kouč dělá, když používá přímou komunikaci? Při...

Červenec 2019: Co jsou to silné koučovací otázky?

20.06.2019 12:05
Mezi klíčové kompetence kouče řadí Mezinárodní federace koučů (ICF) schopnost užívat silné otázky při koučování. Co si pod tím máme představit? Co jsou to "silné" otázky? Otázky jsou vlastně hlavní pracovní nástroj kouče. Pomocí otázek kouč vede klienta k tomu, aby si sám jasně nadefinoval své...

Červen 2019: Jak kouč naslouchá?

14.05.2019 11:46
Jednou z důležitých kompetencí kouče je schopnost aktivně naslouchat. Znamená ro nejen poslouchat a vnímat, co klient říká, ale také plně se soustředit na to, co klient říká či neříká, pochopit význam řečeného v kontextu s klientovými touhami a podpořit sebevyjádření klienta, poslouchat i "mezi...

Květen 2019: Co je to koučovací pozice?

10.04.2019 15:01
Jednou z důležitých dovedností kouče je schopnost zaujmout a udržet tzv. koučovací pozici v průběhu rozhovoru s klientem. Co to znamená? Jak se to v praxi projevuje? Koučovací pozice má několik aspektů: Přítomnost kouče Kouč je v průběhu koučování plně přítomný, plně soustředěný na klienta. Vytváří...

Duben 2019: Jak kouč vytváří vztah důvěry a blízkosti?

15.03.2019 11:51
Koučování vždy stojí na důvěře mezi koučem a klientem. Bez vzájemné důvěry nemůže koučování fungovat. Jak v koučování navázat vztah s klientem, jak vytvořit důvěru a blízkost? Mezinárodní federace koučů ICF považuje tuto schopnost za jednu z klíčových dovedností kouče. Podle čeho můžeme poznat, zda...

Březen 2019: Co obsahuje koučovací kontrakt?

12.02.2019 15:26
Co je to koučovací kontrakt? Na začátku koučovacího vztahu kouč s klientem uzavírá dohodu, která se týká celé řady aspektů koučování: Cíl nebo cíle koučovacího vztahu K čemu má spolupráce s koučem směřovat? Jakých oblastí klientova života se bude koučování týkat? Co chce klient v těchto...

Únor 2019: Jaké jsou etické zásady profesionálního kouče?

10.01.2019 10:35
Mezi klíčovými kompetencemi ICF kouče je hned na prvním místě uvedeno Dodržování etického kodexu a profesionálních standardů. Co to v praxi znamená? Jaké etické zásady by měl profesionální kouč vždy dodržovat? Na stránkách ICF ČR se dočtete: "Dodržování etického kodexu a profesionálních standardů –...

Leden 2019: Jaké jsou klíčové kompetence ICF kouče?

10.12.2018 11:09
Na "trhu koučování" je nepřeberné množství různých koučů. Jak se v tom vyznat a jak si vybrat toho správného? Jedním z vodítek může být, zda je kouč členem ICF (Mezinárodní federace koučů). Pokud je členem, znamená to automaticky, že absolvoval výcvik v koučování, který je akreditovaný ICF, nebo že...