Newsletter 2018

Duben 2018: Dokážete respektovat druhé?

20.03.2018 11:21
Úcta a respekt k druhému člověku jsou základní stavební kameny jakéhokoliv mezilidského vztahu. V koučování to platí dvojnásob - ať už jde o vztah mezi profesionálním koučem a jeho klientem, nebo manažerem-koučem a podřízeným. Dobrý kouč však jedná s respektem se všemi lidmi a ve všech situacích,...

Březen 2018: Dokážete naslouchat druhým?

23.02.2018 13:29
Důkazem, že jste dobře naslouchali, není to, že vy jste porozuměli, ale že se druhý cítí vyslyšen. Jak dobře dokážete naslouchat vy? Zamyslete se sami nad sebou a upřímně si odpovězte na následující otázky. Své odpovědi si zapište. Když mluvíte s druhým člověkem, dokážete na něj v tu chvíli...

Únor 2018: Jak postupovat při sebekoučování?

18.01.2018 11:11
Máte předpoklady stát se dobrým koučem? V minulém newsletteru jsem vám slíbila, že vám budu v letošním roce posílat otázky a náměty pro sebekoučování. S jejich pomocí si můžete ověřit, jak jste na tom s klíčovými předpoklady pro koučování a vedení lidí. Nejdříve se ale pojďme podívat, jak takové...

Leden 2018: Máte předpoklady pro koučování?

15.12.2017 12:36
Může koučovací techniky používat kdokoli? Může se každý, kdo pracuje s lidmi, stát koučem? Nebo musí člověk - aby dokázal dobře a účinně koučovací techniky využít - splňovat nějaké důležité předpoklady? Zabývám se profesionálním koučováním více než 10 let. Za tu dobu jsem také vedla mnoho kurzů a...