Newsletter 2017

Prosinec: Jak ukončit facilitované setkání?

14.11.2017 12:38
"Konec dobrý, všechno dobré", říká jedno lidové rčení. Jak tedy dobře zakončit facilitované setkání, workshop či poradu? S čím potřebují účastníci odcházet Pracovní jednání či porady často končívají "do ztracena", s příliš mnoha neuzavřenými či nedořešenými body. Když se pak účastníků zpětně...

Listopad 2017: Jak udržet energii při týmovém setkání?

24.10.2017 15:35
Jedním z tajemství úspěchu při vedení facilitovaných týmových setkání (porad, workshopů apod.) je udržet po celou dobu vysokou úroveň energie v týmu. Jak toho dosáhnout? Především musí energicky působit sám facilitátor. Jestliže facilitátor vede setkání energicky, přejde jeho energie i do tématu....

Říjen 2017: Jak využít koučovací techniky v praxi?

25.09.2017 17:17
Pojďme se dnes podívat na to, jak může vedoucí pracovník využít své koučovací a facilitační dovednosti v praxi. Představme si to na následujícím příkladu. Pavel je vedoucí regionální pobočky, má pět podřízených. Svolal je na krátkou poradu, aby s nimi probral očekávanou kontrolu z ústředí. Varianta...

Září 2017: Jak dosáhnout shody v týmu?

17.08.2017 10:38
V minulém newsletteru jsem psala o tom, jak podpořit kreativitu týmu a získat od účastníků facilitovaného setkání co nejvíce nápadů či návrhů řešení. Ale co dál? Jak dosáhnout toho, aby se tým na jednom návrhu shodnul? Co když se každému z účastníků zdá lepší jiný návrh? Tady nastupuje další z...

Srpen 2017: Jak získat nápady od týmu?

24.07.2017 14:54
Pokud jako vedoucí předložíme svému týmu jakékoli hotové řešení - byť by bylo sebelepší - pravděpodobně se setkáme s reakcemi typu "Ano, ale ..." Lidé mají přirozenou tendenci kritizovat a zpochybňovat jakákoli řešení nebo rozhodnutí, na kterých se nemohli sami podílet a byli pouze postaveni před...

Červenec 2017: Jak udržet soustředění účastníků?

27.06.2017 15:30
Jak získat a udržet soustředění skupiny během porady, workshopu či jiného facilitovaného setkání? Jak zabránit tomu, aby účastníci odbíhali od tématu a zabývali se něčím jiným, než je potřeba? Jak dovést setkání k úspěšnému naplnění jeho cíle? To jsou otázky, které si klade každý...

Červen 2017: Jak zahájit facilitované setkání?

26.05.2017 11:44
Na setkání, které máte v plánu facilitovat, jste se dobře připravili a sestavili jste si skvělý program. Nyní nastal ten okamžik, kdy se pozvaní účastníci scházejí. Co teď? Jak setkání co nejlépe zahájit? Tajemství dobrého úvodu Úvodní část setkání bývá klíčová pro celý jeho další průběh. Jak...

Květen 2017: Jak vytvořit program facilitovaného setkání?

24.04.2017 08:58
V minulém newsletteru jsem se zabývala otázkou, jak se dobře připravit na facilitované setkání. Jedním z klíčových bodů přípravy přitom je sestavení programu setkání. Dobrý program je nástrojem k dosažení cíle setkání, pomáhá vytvořit vztahy ve skupině, vtáhnout a zapojit účastníky a odejít s...

Duben 2017: Jak se připravit na facilitované setkání?

14.03.2017 12:00
Rozhodli jste se skoncovat se zdlouhavými a neefektivními poradami vašeho týmu a zavést místo nich facilitovaná setkání? Výborně! Facilitace umožňuje vysoké aktivní zapojení všech účastníků. A jestliže se lidé mohou aktivně podílet na nastavení cílů, hledání a vytváření řešení a přijímání...

Březen 2017: Jak klást dobré otázky?

15.02.2017 10:12
Základním stavebním kamenem umění zvaného koučování a facilitace je dovednost klást druhým lidem otázky. To přece umí každý, řeknete si. Pořád se přece druhých lidí na něco ptáme. Otázky v koučování ale fungují jinak, než otázky, které lidem běžně klademe. Proč obvykle klademe otázky? Proč...