Newsletter 2017

Leden 2017: Proč si nedávat novoroční předsevzetí?

15.12.2016 12:17
Proč si nedávat novoroční předsevzetí? Předsevzetí, která si dáváme na Nový rok, většinou pramení z naší nespokojenosti - například se svým vzhledem, váhou, fyzickou kondicí, osobními vztahy, prací ... Naše motivace je tedy negativní: něco už dále nechceme, něčeho se chceme zbavit. Proto i...

Únor 2017: Manažer jako kouč a facilitátor

19.01.2017 13:06
Při vedení lidí a týmů už vedoucí pracovníci dávno nevystačí s "klasickým" direktivním přístupem (nařídit - zkontrolovat - odměnit nebo potrestat). Tradiční manažerské postupy narazily na své limity a nedaří se už s jejich pomocí lidi v práci motivovat a efektivně využívat jejich potenciál. Tento...

Březen 2017: Jak klást dobré otázky?

15.02.2017 10:12
Základním stavebním kamenem umění zvaného koučování a facilitace je dovednost klást druhým lidem otázky. To přece umí každý, řeknete si. Pořád se přece druhých lidí na něco ptáme. Otázky v koučování ale fungují jinak, než otázky, které lidem běžně klademe. Proč obvykle klademe otázky? Proč...

Duben 2017: Jak se připravit na facilitované setkání?

14.03.2017 12:00
Rozhodli jste se skoncovat se zdlouhavými a neefektivními poradami vašeho týmu a zavést místo nich facilitovaná setkání? Výborně! Facilitace umožňuje vysoké aktivní zapojení všech účastníků. A jestliže se lidé mohou aktivně podílet na nastavení cílů, hledání a vytváření řešení a přijímání...

Květen 2017: Jak vytvořit program facilitovaného setkání?

24.04.2017 08:58
V minulém newsletteru jsem se zabývala otázkou, jak se dobře připravit na facilitované setkání. Jedním z klíčových bodů přípravy přitom je sestavení programu setkání. Dobrý program je nástrojem k dosažení cíle setkání, pomáhá vytvořit vztahy ve skupině, vtáhnout a zapojit účastníky a odejít s...

Červen 2017: Jak zahájit facilitované setkání?

26.05.2017 11:44
Na setkání, které máte v plánu facilitovat, jste se dobře připravili a sestavili jste si skvělý program. Nyní nastal ten okamžik, kdy se pozvaní účastníci scházejí. Co teď? Jak setkání co nejlépe zahájit? Tajemství dobrého úvodu Úvodní část setkání bývá klíčová pro celý jeho další průběh. Jak...

Červenec 2017: Jak udržet soustředění účastníků?

27.06.2017 15:30
Jak získat a udržet soustředění skupiny během porady, workshopu či jiného facilitovaného setkání? Jak zabránit tomu, aby účastníci odbíhali od tématu a zabývali se něčím jiným, než je potřeba? Jak dovést setkání k úspěšnému naplnění jeho cíle? To jsou otázky, které si klade každý...

Srpen 2017: Jak získat nápady od týmu?

24.07.2017 14:54
Pokud jako vedoucí předložíme svému týmu jakékoli hotové řešení - byť by bylo sebelepší - pravděpodobně se setkáme s reakcemi typu "Ano, ale ..." Lidé mají přirozenou tendenci kritizovat a zpochybňovat jakákoli řešení nebo rozhodnutí, na kterých se nemohli sami podílet a byli pouze postaveni před...

Září 2017: Jak dosáhnout shody v týmu?

17.08.2017 10:38
V minulém newsletteru jsem psala o tom, jak podpořit kreativitu týmu a získat od účastníků facilitovaného setkání co nejvíce nápadů či návrhů řešení. Ale co dál? Jak dosáhnout toho, aby se tým na jednom návrhu shodnul? Co když se každému z účastníků zdá lepší jiný návrh? Tady nastupuje další z...

Říjen 2017: Jak využít koučovací techniky v praxi?

25.09.2017 17:17
Pojďme se dnes podívat na to, jak může vedoucí pracovník využít své koučovací a facilitační dovednosti v praxi. Představme si to na následujícím příkladu. Pavel je vedoucí regionální pobočky, má pět podřízených. Svolal je na krátkou poradu, aby s nimi probral očekávanou kontrolu z ústředí. Varianta...