Newsletter 2016

Leden 2016: Jak úspěšně zvládnout změnu?

11.12.2015 13:43
Po celý rok 2015 jsem vám ve svém newsletteru posílala tipy, jak to udělat, když chcete ve svém životě udělat nějakou změnu, a když také chcete tuto změnu dlouhodobě udržet. Jaké změny chcete ve svém životě dosáhnout v roce 2016? Chcete se zbavit nějakých škodlivých návyků? Žít zdravěji? Změnit...

Únor 2016: Boj, nebo spolupráce?

31.01.2016 13:28
V letošním roce se ve svých newsletterech budu zabývat nejčastějšími chybami, které lidé dělají v komunikaci. Člověk je tvor společenský a základem našeho fungování ve společnosti je, že dokážeme s druhými lidmi komunikovat, že se dokážeme na důležitých věcech domluvit. Život není...

Březen 2016: Kdo má pravdu?

16.02.2016 14:54
Jednou z nejvýbušnějších nášlapných min na poli naší komunikace s druhými lidmi je otázka pravdy. Jana a Alena pracují v jedné kanceláři. Alenu ruší, když Jana telefonuje. Tvrdí, že Jana mluví do telefonu moc nahlas, a ona se kvůli tomu nemůže soustředit na svoji práci. Alena si...

Duben 2016: Jak to kdo myslel?

31.03.2016 14:14
Jaké bariéry nám nejvíce brání domluvit se a porozumět si s druhými lidmi? Minule jsem psala o "nášlapné mině" v podobě otázky "Kdo má pravdu?" Další nebezpečnou nášlapnou minou na poli naší komunikace je otázka lidských úmyslů. Kdo to jak myslel? Proč někdo něco řekl nebo udělal? Co tím chtěl...

Květen 2016: Kdo za to může?

29.04.2016 17:24
V minulých newsletterech jsme si představili dvě nebezpečné nášlapné miny na poli mezilidské komunikace - otázku pravdy a otázku úmyslů. Dnes si k nim přidáme ještě třetí, možná tu nejnebezpečnější - je to otázka viny. Kdo to zavinil? Kdo za to může? Čí je to chyba? Alena a Jana pracují v jedné...

Červen 2016: Co s těmi pocity?

18.05.2016 14:53
Každý obtížný rozhovor, který s někým vedeme, jsou ve skutečnosti tři rozhovory. Pouze jeden z nich se však odehrává na zjevné rovině, ostatní dva probíhají skrytě. Tři rozhovory v jednom Rozhovor o obsahu Na zjevné rovině, pomocí slov, vedeme rozhovor o obsahu. Tento rozhovor se týká otázek (a...

Červenec 2016: Jak vyjádřit své pocity?

14.06.2016 14:31
V minulém newsletteru jsme se zabývali tím, jak rozpoznat a pojmenovat své pocity. To je základní dovednost v rámci toho, čemu psychologové říkají "emoční inteligence". Další - a neméně důležitou - dovedností je dovednost své pocity vyjádřit. To nám často také moc nejde. Dopouštíme se tady dvou...

Srpen 2016: Jak o něco jasně požádat?

11.07.2016 15:35
Když od druhých lidí něco chcete, dokážete jim to jasně sdělit? Dokážete jasně formulovat svůj požadavek? Není to vůbec tak samozřejmé, jak by se zdálo, a je to další z oblastí komunikace, kde lidé dělají mnoho chyb a kde vzniká mnoho nedorozumění. Jak na to jde František? Mistr František přichází...

Září 2016: Proč vidíme věci jinak?

15.08.2016 12:14
Proč vidíme věci jinak? Už jsme si ukázali, že mnoho neshod a nedorozumění v komunikaci pramení z toho, že vidíme věci jinak. Tu samou situaci, stejnou realitu, vnímá každý z nás odlišně, dívá se na ni ze svého úhlu pohledu. V běžném životě nám to obvykle ani nepřijde, ale...

Říjen 2016: Jak zahájit obtížný rozhovor?

12.09.2016 11:38
Co s obtížnými rozhovory Obtížný rozhovor je rozhovor na jakékoli téma, o kterém se nám těžko mluví. Například v práci požádat o přidání. Sdělit podřízenému negativní hodnocení jeho pracovního výkonu. Upozornit někoho na nevhodné chování. Nesouhlasit s většinou. Odmítnout něčí prosbu nebo pozvání....

Listopad 2016: Umíte aktivně naslouchat?

14.10.2016 15:09
Při vedení obtížného rozhovoru není důležité jen to, co a jak říkáme, ale také to, zda a jak ostatním nasloucháme. Jaké chyby děláme při naslouchání? Aktivní naslouchání je velmi důležitá dovednost. To, jak umíme naslouchat, velmi ovlivňuje výsledky veškeré naší komunikace s druhými lidmi. Řada...

Prosinec 2016: Jak konstruktivně vést rozhovor?

18.11.2016 13:21
Jak se úspěšně vypořádat i s obtížným tématem rozhovoru nebo s obtížným komunikačním partnerem? Po celý rok vám ve svých newsletterech předávám užitečné tipy, jak si poradit i v obtížných komunikačních situacích. Pojďme si nyní zrekapitulovat pět důležitých zásad pro konstruktivní vedení...