Říjen 2014

Manažer jako kouč

29.09.2014 14:40
Může manažer koučovat své podřízené? Je možné koučování využít při vedení lidí? Vedle "klasického" koučování ve firmách, kdy externí nebo interní kouč se svým klientem pracují na dosažení nějakých konkrétních cílů, získává stále větší prostor tzv. manažerské koučování, kdy se manažer stává koučem...

Co dělá manažer - kouč?

29.09.2014 14:45
Styl vedení, který konkrétní manažer při práci s lidmi používá, závisí především na jeho vnitřních postojích a přesvědčeních, které má sám o sobě a o druhých lidech. Tyto postoje a přesvědčení se pak promítají do jeho chování. Manažer kouč je vždy zaměřený na výkony a na výsledky, a má důvěru ve...

Kdy může manažer koučovat?

29.09.2014 14:48
V jakých konkrétních situacích je v práci manažera možné a vhodné využít koučovací přístup? Kdy je lepší klást lidem otázky, než jim direktivně říkat, co mají dělat? Koučovacím způsobem je možné například: Nastavovat cíle a ukládat úkoly, Poskytovat zpětnou vazbu, Hodnotit výkon, vést hodnotící...

Zaměření na problém versus zaměření na člověka

29.09.2014 15:31
Tradiční přístup při vedení lidí bývá často zaměřený na problém. Když nějaký pracovník přijde s problémem, manažer klade (pracovníkovi nebo sám sobě) otázky jako: V čem spočívá ten problém? Proč ten problém vzniknul? Kdo ho zavinil? Jak se ten problém projevuje? Jak ho začít co nejrychleji...

Diskusní téma: Manažer jako kouč

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.