Červenec 2014

Co říkají výzkumy o koučování?

30.06.2014 13:39
Mezinárodní federace koučů (ICF) provádí pravidelně celou řadu výzkumů, které mapují využití koučování, jeho účinnost a přínosy pro klienty. Na webových stránkách ICF jsou k dispozici výsledky posledních průzkumů z let 2007 – 2014. Co z nich vyplývá? V dnešním čísle newsletteru...

ICF Global Consumer Awareness Study z roku 2014

30.06.2014 13:40
Tento průzkum, uskutečněný v roce 2014, proběhnul v celkem 28 zemích světa a jeho cílem bylo zmapovat povědomí lidí o koučinku.  Co z průzkumu vyplývá? Roste počet lidí, kteří vědí, co je to koučink, nebo si už koučink sami vyzkoušeli. Vyšší povědomí o koučování je u mladších...

ICF Organizational Coaching Study z roku 2013

30.06.2014 13:43
Výzkum o využití koučinku v prostředí firem a organizací byl proveden společností Pricewaterhouse Coopers v roce 2013 a zahrnoval organizace z různých zemí i světadílů a z různých oborů činností.  Jaké jsou jeho hlavní výstupy? Ve většině organizací je koučink využíván...

ICF Global Coaching Study z roku 2012

30.06.2014 13:45
Do tohoto průzkumu z roku 2012 se zapojilo přes 12000 koučů ze 117 zemí, včetně České republiky.  A co z něj vyplývá? Koučování je stále rostoucí profesí. Odhaduje se, že v době průzkumu celosvětově působilo cca 47 500 profesionálních koučů, kteří dohromady generovali roční...

Diskusní téma: Co říkají výzkumy o koučování?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.