Září 2013

Jak vnímáte čas?

27.08.2013 17:08
V jednom z předchozích čísel newsletteru jsem psala o tom, že k vnímání světa používáme určité filtry, nebo také myšlenkové vzorce, které určují, čemu budeme hlavně věnovat pozornost a co naopak vypustíme. Jedním z těchto filtrů je způsob, jakým vnímáme čas a zda se přednostně...

Žijete v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti?

27.08.2013 17:10
Důležitá otázka týkající se času zní: V jakém čase vlastně žijete? Žijete v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti? Lidé žijící v minulosti mají často pocit, že dříve bylo všechno lepší: jídlo bylo chutnější, lidé byli slušnější, tráva byla zelenější … Stýská se jim po...

Jakým způsobem vnímáte čas?

27.08.2013 17:12
Když uvažujete o toku času, když si ho představíte jako nějakou hmatatelnou veličinu, kam byste umístili čas v prostoru? Kam byste umístili minulost: za sebe, vpravo či vlevo od sebe, nebo před sebe? A kde vidíte budoucnost: přímo před vámi, na straně, nebo snad nahoře nad vámi? Podle toho,...

Jaká jsou vaše přesvědčení ohledně času?

27.08.2013 17:13
Jaká jsou vaše přesvědčení, týkající se času? Zaškrtněte si výroky, s nimiž souhlasíte (odpovídají vašemu přesvědčení). Doplňte si další přesvědčení ohledně času, která vás napadají. Život je krátký a v čase, který je nám dán, musíme udělat co nejvíce. Čas jsou peníze. Čas, kdy nic...