Listopad 2013

Umíte přijímat zpětnou vazbu?

31.10.2013 13:57
Základem naší schopnosti učit se je dovednost přijímat zpětnou vazbu. Už jako malé děti se nejvíce učíme tím, že sledujeme, jak naše okolí reaguje na naše chování, jakou zpětnou vazbu nám lidé kolem nás poskytují. Líbí se jim to? Je jim to jedno? Ignorují nás? Nelíbí se jim to? Zlobí se na nás? Na...

Jak přijímat zpětnou vazbu?

31.10.2013 14:00
Zpětná vazba, kterou dostáváme od druhých lidí, může být: Nevyžádaná x vyžádaná (např. lektor žádá na konci tréninku účastníky o zpětnou vazbu), Neočekávaná, spontánní x plánovaná (např. hodnotící pohovor nadřízeného s podřízeným), Pozitivní x negativní, Před svědky x mezi čtyřma...

Jak požádat o zpětnou vazbu?

31.10.2013 14:04
V běžném životě (ať už v práci či v osobních vztazích) často zpětnou vazbu zanedbáváme. Necháváme věci plynout, neověřujeme si, jak je vidí ti druzí. Když nic neříkají, předpokládáme, že je všechno v pořádku a někdy jsme pak zaskočeni, když se najednou setkáme s výčitkou či...