Duben 2013

Jaký jazyk používáte?

31.03.2013 17:25
Způsob, jak mluvíme, ovlivňuje to, co si myslíme a jak se chováme. A naopak: naše vzorce chování a myšlení se navenek projevují v našem vyjadřování. Jazyk je zároveň náš základní prostředek dorozumění se s druhými lidmi. Téměř ve všech firmách, kde jsem měla možnost působit jako kouč,...

Co ze svých sdělení vypouštíme?

31.03.2013 17:28
Vypouštění Některé součásti našeho sdělení vypouštíme, v našem sdělení pak zůstávají nejasnosti, které si druzí lidé musejí sami domýšlet nebo interpretovat. Nejčastějšími způsoby vypouštění jsou: Abstrakce Abstrakce je výsledek procesu, při němž sloveso (aktivní slovo) změníme na podstatné...

Jak svá sdělení deformujeme?

31.03.2013 17:31
Deformování Při deformování je sdělení zkresleno nebo je mu přisouzen jiný význam. Nejčastějšími způsoby deformování jsou: Čtení mysli Vyjadřujeme se tak, jako bychom věděli, co si druhý člověk myslí nebo co cítí, aniž bychom pro to měli jakékoli důkazy. Například:   Co...

Jak svá sdělení zevšeobecňujeme?

31.03.2013 17:34
Zevšeobecňování Jsou to tvrzení, která předpokládají univerzální platnost nebo účinnost nějaké zkušenosti, odpírají nám možnost volby, ale na druhou stranu nám umožňují necítit se za některé věci odpovědní, což je velmi pohodlné. Oni Používáním výrazu „oni“ umísťujeme zdroj problému (a tudíž i...