Červenec 2013

Jak vás ovlivňují vaše přesvědčení?

28.06.2013 13:14
Naše přesvědčení ovlivňují a formují naše chování. Utvářejí náš životní scénář. To, o čem jsme přesvědčeni a v co věříme, ovlivňuje naši odezvu na situace, do kterých se dostáváme, a na lidi, se kterými se setkáváme. Většina našich přesvědčení se podle psychologů formuje do sedmého roku našeho...

Jak se přesvědčení utvářejí a jak fungují?

28.06.2013 13:16
Jak se utvářejí přesvědčení? Od dětství slýcháme názory druhých lidí na věci a lidi, kteří nás obklopují a na situace, které prožíváme. Názory pro nás významných lidí přitom máme tendenci přijímat jako fakta – tak to prostě je. Naše přesvědčení jsou tedy emocionálně uchovávané názory, které...

Jaká jsou přesvědčení úspěšných lidí?

28.06.2013 13:22
Jaká jsou přesvědčení úspěšných lidí? V repertoáru přesvědčení lidí, kteří jsou v životě velmi úspěšní, obvykle najdeme například tato (viz publikace Sue Knight – NLP v praxi): Každý člověk vnímá svět po svém. Neexistuje jediná pravda nebo jediná správná interpretace. Lidé...