Červen 2013

Jste reaktivní nebo proaktivní?

30.05.2013 11:25
Každý z nás nějak jednáme v odezvě na události našeho života. Jaké je vaše převažující jednání? Jste spíše proaktivní, nebo reaktivní? Jste vodič loutek, nebo loutka? Kdo více ovlivňuje váš život - druzí lidé a vnější okolnosti, nebo vy sami? V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se...

Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním

30.05.2013 11:38
Lidé, kteří jednají reaktivně, jsou ve svém chování silně ovlivněni svým prostředím, okolnostmi, druhými lidmi. Své chování si interpretují jako přirozený důsledek těchto okolností. Slunečné počasí je „nakopne“ k aktivitě, mraky a déšť je „srazí“ dolů. Za jejich náladu či pocity vždy mohou...

Jak máte sklon jednat?

30.05.2013 11:41
Představte si následující situaci: Již delší dobu pracujete v zaměstnání na nějakém projektu a pár dnů před jeho spuštěním se dozvídáte, že vedení firmy projekt zastavilo. Jak budete pravděpodobně reagovat? Akceptujete situaci a zakoušíte nepříjemné pocity. Stěžujete si ostatním, jak se...

Kde potřebujete být více proaktivní?

30.05.2013 11:43
Zamyslete se nad následujícími stránkami vašeho života. Jak se v každé z těchto oblastí blížíte tomu, co chcete a kým chcete být? Ve sloupci nadepsaném „Spokojenost“ ohodnoťte každou oblast na škále 0 – 10 (0 značí, že takhle to mít nebo takovými být v žádném případě nechcete, 10...