Březen 2013

Jaké filtry vnímání používáte?

28.02.2013 15:19
Při vnímání věcí a podnětů z okolního světa používáme tzv. filtry vnímání. V praxi to znamená, že některým věcem podvědomě věnujeme větší pozornost, zatímco jiné „vymažeme“ z okruhu našeho vnímání. Něco podvědomě zdůrazníme, něco potlačíme. Něčeho si ihned všimneme, něco „nevidíme“....

Nejčastější filtry

28.02.2013 15:20
Mezi nejdůležitější filtry, které ovlivňují naše vnímání reality, patří: Asociovaný – disociovaný stav Když vzpomínáte na nějakou událost (například na nějaký zážitek z dovolené nebo na rozhovor, který jste včera vedli s kolegou), jak o něm uvažujete? Vidíte, slyšíte a pociťujete danou...

Projevy filtrů v jazyce

28.02.2013 15:24
Všechny tyto filtry, přes něž prochází naše zkušenost a prožitky, určují, jaký smysl dáváme světu kolem sebe. Navenek se opět projevují v naší řeči, v jazyce, který používáme. Jaké fitry například asi používá člověk, který sám o sobě napsal: "Umím dobře naslouchat. Tuto vlastnost mám už...