Únor 2012

Můj styl vedení

31.01.2012 15:05
Každý člověk je někdy v situaci, kdy se od něho očekává, že bude vést, řídit a ovlivňovat druhé lidi. Pokud pracujete na manažerské pozici, je pro vás vedení lidí denním chlebem. Ale druhé lidi vedete také, když jste v pozici učitele, trenéra, organizátora nějaké akce, když řídíte...

Dvě dimenze vedení

31.01.2012 15:10
V literatuře o managementu můžete najít celou řadu různých klasifikací stylů vedení a manažerských typologií. Já osobně se domnívám, že pro způsob, jakým vedeme druhé, jsou nejdůležitější dvě kritéria, dvě dimenze. Tyto dimenze jsou bipolární a můžeme si je představit jako škály, kde se...

Čtyři základní styly vedení

31.01.2012 15:12
Pokud tyto dvě dimenze, uvedené v předchozí kapitolce, použijeme jako horizontální a vertikální osu, dostaneme čtyři kvadranty, které vyjadřují čtyři základní přístupy k vedení lidí:         Direktivní styl...

Jaký styl vedení je vám vlastní?

31.01.2012 15:22
Doplňte následující výroky a pak zkuste určit, do kterého kvadrantu patří vaše odpověď: 1. Když mě někdo požádá o radu, …….……………………………………………………   2. Když za mnou někdo přijde s nějakým problémem, ……………………………………   3. Když mám pocit, že můj podřízený nějaký úkol nezvládne,...