Prosinec 2012

Jak umíte zavádět změny?

30.11.2012 13:04
Už jste se někdy pokoušeli něco změnit sami u sebe (například nějaký svůj návyk, způsob chování či myšlení) a nepovedlo se vám to? A už jste se někdy pokoušeli změnit způsob chování či myšlení u většího počtu lidí najednou? To je typická situace, jestliže chceme jako manažeři zavést nějakou...

Proč se lidé brání změnám?

30.11.2012 13:06
Lidé mají přirozenou tendenci bránit se změnám. Dokonce i v případech – což mnohé manažery přivádí k šílenství – když jsou to změny pozitivní a lidé z nich budou mít nějaký prospěch. Silný odpor samozřejmě vyvolávají změny, které lidi vnímají jako negativní, v jejichž důsledku...

Jakých chyb se dopouštíme při zavádění změn?

30.11.2012 13:11
Nejčastějšími chybami při zavádění změn bývá: Nedostatečná podpora ze strany managementu (a to jak přímého nadřízeného, tak vyššího vedení firmy). Navržené změny nemají jasnou a viditelnou podporu ze strany nadřízených. Nedostatečné vysvětlení změn. Manažeři nejsou schopni přesvědčivě...

Jak dobře komunikovat změnu?

30.11.2012 13:14
Řízení změn znamená především komunikaci s lidmi. Ještě před zveřejněním změny bychom si měli uvědomit, kterých konkrétních lidí se změna bude nějak týkat a položit si otázky: Kterých zaměstnanců se změna přímo dotkne? Kdo z firmy se se změnou nejsnáze ztotožní, podpoří...