Květen 2012

V jakém rámci uvažujete?

30.04.2012 16:37
Nastal na vašem pracovišti nějaký problém? Objevila se nějaká chyba? Vznikla nějaká škoda? Skončil váš projekt neúspěchem? Nesplnil se plán? Stěžoval si klient? Jak reagujete v takových a podobných situacích? Co řešíte jako první věc, na co se zaměřujete, kam směřujete svoji...

Problémový rámec

30.04.2012 16:41
Pokud je první otázkou, která vás napadne v případě nějakého problému, „Kdo to zavinil?“ nebo „Kdo za to může?“, jste pravděpodobně zvyklí uvažovat v tzv. problémovém rámci. Pro myšlení v problémovém rámci jsou typické například tyto otázky (které klademe sami sobě nebo druhým...

Výsledkový rámec

30.04.2012 16:45
Jestliže plýtváme svojí energií na hledání viníků, často už nám nezbývá energie na řešení situace. Můžeme tedy problémový rámec něčím nahradit? Žádná situace sama o sobě není ani černá, ani bílá. Každá situace je taková, jak se na ni my sami díváme, jak ji interpretujeme, jak si ji...