Duben 2012

Jak umíte chválit?

29.03.2012 15:12
Když jsem se nedávno na školení manažerských dovedností zeptala účastníků z nejmenované firmy, jak často chválí svoje podřízené, pokud dělají dobře svojí práci, setkala jsem se s udivenými pohledy. „Proč bychom je měli chválit, to, že dělají dobře svojí práci je přece samozřejmost, za...

Je dobrá práce samozřejmost?

29.03.2012 15:17
Podle psychologické teorie posilování je naše chování vždy ovlivněno tím, co po něm následuje, tedy zpětnou vazbou, kterou na své chování dostaneme. Pokud po nějakém chování nebo výkonu následuje něco, co vnímáme jako odměnu, předchozí chování je tím posíleno – příště se tak budeme chovat zase...

Jak správně chválit?

29.03.2012 15:19
Proč tedy tak málo chválíme nebo dokonce považujeme pochvalu za zbytečnou? Často proto, že chválit neumíme, cítíme se při tom nesví. Umět druhého člověka dobře a účinně pochválit je jedna ze základních manažerských dovedností, a jako u všech dovedností je možné se jí naučit. Aby pochvala...

Jak přijímat pochvalu?

29.03.2012 15:21
Stejně, jako často nedovedeme dobře chválit, neumíme ani pochvalu přijímat. Protože nejsme zvyklí být chváleni, přivádí nás pochvala do rozpaků a často automaticky zareagujeme tak, že sami sobě hodnotu pochvaly snižujeme, devalvujeme. Všimněte si, jak často automaticky na pochvalu či poděkování...