Červen 2012

Jak umíte dávat negativní zpětnou vazbu?

31.05.2012 10:29
Vytknout někomu nedostatky, vyjádřit mu nespokojenost s vykonanou prací nebo chováním, postavit ho „do latě“ – jak snadné, milý Watsone? Podle reakcí účastníků na mých kurzech manažerských dovedností to zdaleka tak snadné není. Zpětnou vazbu lidem poskytovat musíme (nebo bychom aspoň...

Zpětná vazba nebo kritika?

31.05.2012 10:32
Vzpomeňte si na situaci, kdy vás naposledy někdo kritizoval nebo vám něco vytýkal. Jak jste se při tom cítili? Na co jste se v tom okamžiku soustředili? Co jste říkali nebo dělali? Co jste měli tendenci dělat nebo nedělat? Negativní zpětná vazba je pro nás obvykle nepříjemná. Vnímáme ji...

Jak správně poskytovat zpětnou vazbu?

31.05.2012 10:36
Jak tedy postupovat při poskytování negativní zpětné vazby? 1. Popište konkrétní chování či výsledek, se kterým nejste spokojeni.             Udělal jsi …             Stalo se...

Umíte přijímat negativní zpětnou vazbu?

31.05.2012 10:39
Nejen dávat, ale i přijímat zpětnou vazbu je umění. Místo automatické obranné reakce můžeme dělat například toto: Naslouchat, aniž bychom se začali ihned obhajovat. Ptát se na detaily a snažit se pochopit, co nám partner přesně říká. Chtít konkrétní příklady. Zamyslet se nad...