Srpen 2011

Moje silné stránky

31.07.2011 14:47
Cestou k tomu, jak být v životě spokojenější, je rozvíjet své silné stránky a nalézat takové oblasti činnosti, ve kterých můžeme své silné stránky uplatňovat. Každý člověk má nějaké výrazné vlastnosti a schopnosti, ve kterých vyniká nad ostatní. Kdy takové vlastnosti a schopnosti nazýváme...

Moje moudrost a vědění

31.07.2011 14:49
Tato základní ctnost se obvykle projevuje prostřednictvím následujících šesti silných stránek. Jak moc na vás platí tyto charakteristiky? 1. Zvídavost a zájem o svět Jste otevření vůči novým věcem a prožitkům, máte pružný vztah k věcem, které nezapadají do vašich myšlenkových...

Moje odvaha

31.07.2011 14:51
Tato základní ctnost je sycena trojicí silných stránek. Jak moc na vás opět platí následující charakteristiky? 7. Udatnost a statečnost Nekrčíte se před hrozbami, výzvami, bolestí či obtížemi? Dokážete zastávat jiné názory i proti silné opozici? Dokážete čelit nebezpečné situaci navzdory nepohodlí,...

Moje láska a lidskost

31.07.2011 14:52
Tuto základní ctnost sytí následující dvě silné stránky. Jak moc vás opět uvedené popisy vystihují? 10. Laskavost a štědrost Jste vůči ostatním laskaví a štědří? Těší vás konat dobré skutky pro druhé lidi? Berete zájmy druhých lidí tak vážně, jako své vlastní? Uznáváte hodnotu druhých lidí?...

Moje spravedlnost

31.07.2011 14:53
Další základní ctnost se obvykle projevuje prostřednictvím těchto tří silných stránek. Jak moc na vás platí následující charakteristiky? 12. Týmovost a loajalita V týmu jste loajálními a oddanými spolupracovníky? Vždy uděláte svůj díl práce, neschováváte se za ostatní? Jste ochotni...

Moje střídmost

31.07.2011 14:55
Tato základní ctnost je sycena trojicí silných stránek. Jak moc na vás opět platí následující charakteristiky? 15. Sebekázeň Dokážete držet své touhy, potřeby a impulzy pod kontrolou? Umíte regulovat své emoce, zmírnit a zneutralizovat své nepříjemné pocity? Dokážete si odepřít či odložit...

Moje duchovnost a transcendence

31.07.2011 14:56
Sem patří sedm silných stránek, které nás přesahují, aby nás spojily s něčím větším a trvalejším. Jak moc vás opět uvedené charakteristiky vystihují? 18. Smysl pro krásu a dokonalost Dokážete ocenit krásu, dokonalost a dovednosti ve všech oblastech (v přírodě, umění, matematice, vědě, i u...

Jaké jsou vaše charakteristické silné stránky?

31.07.2011 14:57
Každý člověk má několik charakteristických silných stránek, které si uvědomuje a uplatňuje je denně v práci, v lásce, při hře, výchově dětí … Poznáte je podle následujících kritérií: Pocit vlastnictví a autentičnosti („To jsem skutečně já“) Pocit vzrušení a radosti, když tuto...