Listopad 2011

Můj postoj k náročným situacím

31.10.2011 14:39
I když se snažíme o pozitivní přístup, život není vždy jen procházkou růžovou zahradou. Každý den se setkáváme s nějakými výzvami, musíme čelit nějakým problémům, řešit různé složité situace. Jak se k takovým náročným situacím ve vašem životě stavíte? Lidé se dají rozdělit do dvou...

Postoj oběti

31.10.2011 14:40
Lidé, kteří zaujímají tento postoj, mají tendenci vysvětlovat všechny problémy výlučně jako výsledek sil přesahujících možnosti jejich vlivu. Vidí sebe sama jako naprostou oběť vnějších okolností. Takoví lidé věří, že: za jejich problémy může vždycky někdo jiný, nemohli udělat nic, aby...

Postoj tvůrce

31.10.2011 14:42
Lidé, kteří zaujímají k životu tento postoj, věří, že naše reakce nejsou určovány pouze vnějšími okolnostmi. Věří, že vždy máme možnost volby. Na jakoukoli situaci můžeme odpovědět různými způsoby. I když nemůžeme ovlivnit vnější (dané) okolnosti a neneseme za ně odpovědnost, vždy jsme...

Jste oběť nebo tvůrce?

31.10.2011 14:43
Zkuste si následující cvičení (upraveno podle Freda Kofmana). Vzpomeňte si na nějakou opravdu nepříjemnou situaci, kterou jste v poslední době řešili, vžijte se do ní. Nyní odpovězte na následujících sedm otázek: Co se vám stalo? Kdo vám ukřivdil nebo ublížil? Co bylo špatné...

Jak přejít z role oběti do role tvůrce?

31.10.2011 14:46
Prvním předpokladem je začít mluvit v první osobě namísto ve třetí a vyloučit ze svého slovníku slova jako „musím“, „nemohu“ či „nejde“. Srovnejte následující výroky:   Je to beznadějné. Zatím jsem nenašel řešení. To...