Květen 2011

Můj vztah k budoucnosti

30.04.2011 16:21
V minulých číslech newsletteru jsme se zabývali vztahem k minulosti a schopností odpouštět. Náš pocit životního štěstí a spokojenosti ale neovlivňuje jen pohled dozadu, do minulosti, ale také to, jak se díváme na naši budoucnost. S pohledem do budoucnosti může být spojena řada...

Můj optimismus

30.04.2011 16:25
Jste optimista, nebo pesimista? Jak se díváte do budoucna? S jakým očekáváním se stavíte k budoucím událostem? Jak si vysvětlujete to, co se děje? Vzpomeňte si minimálně na jednu událost z poslední doby, kterou hodnotíte jako dobrou a pozitivní. Položte si otázku: Proč se to stalo?...

Jak zvýšit svoji míru optimismu?

30.04.2011 16:31
Je optimismus vrozenou vlastností, nebo jeho míru můžeme nějak ovlivnit? Jako optimista věřím, že optimismus se dá cíleně zvyšovat a trénovat. Napřed se musíme naučit rozpoznávat vlastní pesimistické myšlenky. Když se zamyslíte nad „vnitřní řečí“, kterou vedete sami se sebou, jaké pesimistické...

Test - Jste optimisté?

30.04.2011 16:34
U každé položky vyjádřete míru svého souhlasu na 5-bodové stupnici: 1 – naprosto souhlasím 2 – částečně souhlasím 3 – někdy ano, někdy ne 4 – částečně nesouhlasím 5 – naprosto nesouhlasím Sebehodnocení 1 ...