Duben 2011

Moje schopnost odpouštět

31.03.2011 14:51
To, co člověk cítí ve vztahu ke své minulosti, zda spokojenost, hrdost a pýchu, či naopak nespokojenost, zlost, hořkost a zklamání, zcela závisí na jeho vzpomínkách, na tom, jak svou minulost popisuje a interpretuje. Vděčnost zvyšuje naši životní spokojenost proto, že vyzdvihuje a zveličuje ty...

Dokážete odpouštět?

31.03.2011 15:08
Dokážete snadno a rychle odpustit lidem, kteří vám nějak ublížili, nebo odpouštět neumíte a nesete si s sebou z minulosti negativní pocity jako těžký balvan? Napoví vám následující test podle amerického psychologa Michaela McCullougha: Vzpomeňte si na jednu konkrétní osobu, která vám v minulosti...

Proč je dobré odpouštět?

31.03.2011 15:19
Situace, kdy nás někdo poškodil, ublížil nám či ukřivdil, můžeme řešit různým způsobem. Můžeme se zaměřit na spravedlivé potrestání viníka, uvažovat o odplatě, plánovat pomstu, požadovat odškodnění … Můžeme vzniklou situaci ignorovat, popřít, vytěsnit, zavřít oči nad tím, co se stalo. ...

Proč je tak obtížné odpouštět?

31.03.2011 15:20
Český psycholog Jaro Křivohlavý uvádí ve své knížce Pozitivní psychologie tyto hlavní bariéry, které nám brání odpustit: 1. Obavy, že čin, který nás poškodil, se bude opakovat. Bojíme se, že pokud viníkovi odpustíme, bude se domnívat, že nám jeho chování vlastně nevadilo a klidně je zopakuje znovu....

Jak postupovat, chcete-li odpustit?

31.03.2011 15:23
Návod na postup při odpouštění v pěti krocích (bohužel nikoli snadných či rychlých) publikoval americký psycholog Everett Worthington. Sám prošel v této oblasti nejtěžší zkouškou, když dokázal odpustit pobudům, kteří při loupežném přepadení zabili jeho matku. Co nám tedy radí? 1. krok:...