Červenec 2011

Můj vztah k přítomnosti

30.06.2011 14:12
V předchozích číslech newsletteru jsme hledali zdroje životní spokojenosti, radosti a štěstí v našem vztahu a postojích k minulosti a k budoucnosti. Mezi pozitivní emoce vztahující se k minulosti patří vyrovnanost, pocit naplnění a úspěšnosti, vděčnost a schopnost...

Moje potěšení

30.06.2011 14:17
Potěšení je chvilková radost, má silnou emocionální složku, je pomíjivé a nevyžaduje téměř či vůbec žádné přemýšlení či úsilí. Potěšení nám přináší například dobré jídlo, sklenka dobrého vína, horká sprcha, čokoláda, procházka v krásné přírodě, poslech oblíbené hudby, večerní posezení u...

Moje požitky

30.06.2011 14:21
Na rozdíl od prchavého potěšení, požitek je pocit radosti, který zažíváme, když se věnujeme nějaké činnosti, do které jsme plně pohrouženi a vykonáváme ji s hlubokým zaujetím (například čteme zajímavou knížku, hrajeme tenis, lezeme po horách ..). Zatímco potěšení se vztahuje ke smyslům a...

Proč nejsme šťastní?

30.06.2011 14:27
Výzkumy zjistily, že během posledních 40 let ve vyspělých zemích stoupá výskyt depresí. Je to paradoxní, neboť všechny objektivní ukazatele tělesné i duševní pohody v těchto zemích stále stoupají (ať už je to životní úroveň a kupní síla, úroveň vzdělání či výživa …). Ukazatele subjektivní...