Červen 2011

Moje naděje

30.05.2011 15:41
V minulém čísle newsletteru jsme se zabývali vztahem k budoucnosti a pozitivními emocemi, které jsou s pohledem do budoucnosti spojeny. Tyto emoce zvyšují naši odolnost vůči depresi, zlepšují náš pracovní výkon i tělesné zdraví. Naděje je dalším z emočních postojů, které jsou...

Jak silná je vaše naděje?

30.05.2011 15:43
Naději můžeme chápat jako momentální stav, závislý na dané situaci, nebo jako trvalejší rys, charakteristický pro daného člověka. Psychologové rozlišují lidi se slabou nadějí (tzv. low-hopers) a silnou nadějí (high-hopers). Liší se v tom, jak se staví k případným překážkám na cestě...

Jak můžeme naději posilovat?

30.05.2011 15:46
Jak můžeme naši naději posilovat a povzbuzovat? Co můžeme dělat pro to, aby naše naděje sílila? Naději posiluje podpůrné působení druhého člověka. Je proto třeba si budovat síť podpůrných vztahů s blízkými lidmi a o tyto vztahy trvale pečovat. Naději ovlivňují také naše vnitřní postoje. Jak...

Pár citátů pro inspiraci ...

30.05.2011 16:03
A na závěr několik citátů o naději: Poušť je krásná tím, že skrývá studnu (Exupéry). Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku (čínské přísloví). Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí (Erenburg). Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je...