Březen 2011

Můj vztah k minulosti

28.02.2011 09:55
V minulém čísle newsletteru jsme se zabývali významem pozitivních emocí v životě a vnějšími faktory, které mohou míru našeho štěstí a spokojenosti ovlivnit. Z hlediska míry štěstí jsou však nejdůležitější vnitřní faktory, to co můžeme sami ovlivňovat. Které proměnné ovládané vůlí vám přinesou více...

Jste spokojeni se svou minulostí?

28.02.2011 10:08
Náš dlouhodobý pocit štěstí a životní spokojenosti do značné míty ovlivňuje to, jaké emoce prožíváme ve vztahu ke své minulosti. Co vidíme na své cestě životem ve zpětném zrcátku? Když se podíváme zpátky na svůj dosavadní život, převládají pocity spokojenosti, naplnění, vděku, hrdosti,...

Jak vaše minulost ovlivňuje vaši budoucnost?

28.02.2011 10:30
Věříte, že vaše minulost ovlivňuje vaši budoucnost? Že vaše budoucnost je předurčena a determinována tím, co se vám kdysi v minulosti stalo? Tato víra je důležitým faktorem, který ovlivňuje naši aktivitu či pasivitu ve vztahu k přítomnosti a budoucnosti. V té míře, v jaké tomu věříte, budete mít...

Umíte být vděční?

28.02.2011 11:16
Tím, co podlamuje naši vyrovnanost a spokojenost, je často nedostatečné ocenění a vychutnání pozitivních událostí v minulosti a přílišný důraz na ty špatné. Jedním ze způsobů, jak můžeme své negativní pocity vztažené k minulosti změnit, je soustředění se na vděčnost. Komu a čemu ve svém životě...