Září 2010

Moje sociální dovednosti

31.08.2010 11:36
Sociální dovednosti jsou důležitou součástí toho, čemu říkáme emoční inteligence. Umožňují nám vytvářet a udržovat osobní vztahy, fungovat jako člen různých skupin a týmů, ovlivňovat postoje, názory a chování druhých lidí, zvládat konflikty apod. Jsou naprosto nezbytné pro všechny, kteří vedou...

Moje sociální síť

31.08.2010 11:47
Mnohých svých cílů nedokážeme dosáhnout sami, ale potřebujeme spolupráci, pomoc či podporu druhých lidí. Také o svoji radost či úspěchy se potřebujeme podělit s druhými. Dobře vybudovaná a funkční sociální síť patří k našim důležitým zdrojům. Často se na ni spoléháme, když se dostaneme do...

Moje schopnost spolupráce

31.08.2010 11:52
Naprostá většina zaměstnavatelů hledá lidi, kteří jsou schopni úspěšně spolupracovat s druhými, který jsou dobrými "týmovými hráči". Tato schopnost ale není důležitá pouze v zaměstnání, potřebujeme ji také pro úspěšné fungování v rodině, partě přátel, klubu, sportovním týmu apod. Jaké jsou tedy...

Jak být lidem příjemný

31.08.2010 12:20
Známý americký autor Dale Carnegie sestavil následující "šestero", jak dobře zapůsobit na lidi a být lidem příjemný: 1. Zajímejte se upřímně o lidi. 2. Usmívejte se. 3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je jménem. 4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě. 5....

Test - Zvládáte networking?

31.08.2010 12:35
Networking je cílené a systematické budování sociálních sítí, navazování nových kontaktů, vzájemné sdílení informací, příležitostí apod. Jaké jsou vaše předpoklady pro úspěšný networking? U každé položky odpovězte „ANO“ nebo „NE“: Položka ...