Říjen 2010

Moje komunikace

30.09.2010 14:22
Schopnost komunikovat patří k základním sociálním dovednostem člověka. Závisí na ni kvalita všech našich mezilidských vztahů. Komunikační dovednosti jsou také naším základním pracovním nástrojem. Dobrá komunikace je základní podmínkou výkonného a tvořivého pracovního prostředí. Pokud ve firmách...

Základní stavební kameny komunikace

30.09.2010 14:30
Komunikace je velmi široký pojem. Také schopnost komunikovat se při bližším pohledu jeví jako celý balík různých schopností a dovedností. Které z nich jsou pro úspěšnou komunikaci ty nejdůležitější? Schopnost jasně se vyjadřovat Abychom mohli komunikovat, musíme umět sdělit své myšlenky ostatním, a...

Mýty o komunikaci

30.09.2010 15:07
Jak znějí časté mýty o komunikaci, a jak je tomu ve skutečnosti?     Mýtus   Pravda Jestliže mluvíme stejným jazykem, musíme...

Desatero efektivní argumentace

30.09.2010 15:11
Pokud chceme někoho o něčem přesvědčit, potřebujeme dobře argumentovat. Pomoci vám může následující desatero efektivní argumentace: Používejte věcné argumenty. Mluvte konkrétně (ne obecné fráze) a používejte příklady. Používejte jasné, krátké a jednoznačné věty. Poskytujte...

Test - Jste empatičtí?

30.09.2010 15:20
Schopnost empatie nám značně usnadňuje komunikaci: pomáhá nám lépe pochopit druhé, porozumět jim, a citlivěji jim sdělovat nejrůznější věci. Jak moc jste empatičtí?    U každého výroku odpovězte ano nebo ne. ...