Prosinec 2010

Moje odpovědnost

30.11.2010 11:10
Většina lidí touží ve svém životě po svobodě. Chceme svobodně žít, svobodně se rozhodovat, dělat si co chceme, nenechat se ničím svazovat a omezovat. Na druhé straně když takové svobody dosáhneme, často se ji zalekneme. Máme sice volnost dělat co se nám zlíbí, ale nejsme na to vnitřně připraveni....

Dokážete přijmout odpovědnost?

30.11.2010 11:32
Zaškrtněte si výroky, se kterými jste připraveni souhlasit: Jsem zcela odpovědný/á za svůj život. Jsem odpovědný/á za svoje jednání - vše co dělám, dělám na základě vlastní volby a rozhodnutí. Jsem odpovědný/á také za svoje nejednání - za důsledky toho, že jsem něco neudělal/a. ...

Ohnisko kontroly

30.11.2010 13:16
Existuje úzká souvislost mezi schopností a ochotou přijmout odpovědnost a tzv. "ohniskem kontroly" (nebo také "místem řízení"). Lidé se od sebe liší tím, kde vidí příčinu toho, co se s nimi dějě a odkud převážně pramení jejich motivace. Jsou lidé s tzv. vnějším ohniskem kontroly, kteří mají...

Jak se vyhýbáme odpovědnosti?

30.11.2010 13:33
Lidé používají mnoho různých "triků", jak se vyhnout odpovědnosti. Být "neodpovědný" je totiž často pohodlnější, příjemnější, snímá to z nás těžké břemeno svobody, nutnost vlastního rozhodování. Oddalování rozhodnutí Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti za vlastní svobodné rozhodnutí,...

Test - Jaké je vaše ohnisko kontroly?

30.11.2010 14:07
    U každého výroku odpovězte ano nebo ne. ANO NE 1. ...