Listopad 2010

Moje vnitřní přesvědčení

31.10.2010 15:02
V průběhu svého života si vytváříme systém vnitřních přesvědčení - postojů, názorů, hodnotících soudů apod. Když se tato přesvědčení utvoří a zafixují, dostávají se mimo dosah uvědomování, stanou se součástí naší nevědomé mysli. Vnímáme je pak jako "realitu" nebo "objektivní pravdy". Druzí lidé,...

Formování osobnosti

31.10.2010 15:15
Jak vznikají naše vnitřní přesvědčení? Systém vnitřních přesvědčení (v některých psychologických směrech nazývaný "struktura self") vzniká od ranného dětství. Původně se utváří podle hodnot, příkazů a zákazů rodičů a dalších blízkých osob. Rodiče nám předávají podmínky a kritéria našeho oceňování....

15 škodlivých přesvědčení

31.10.2010 15:51
U lidí, jejichž chování vnímáme jako problematické, často najdeme některá z následujících vnitřních přesvědčení. Až si je přečtete, zamyslete se: neztotožňujete se s některým z nich i vy? 15 škodlivých vnitřních přesvědčení (podle Mc Raena): Každy mne musí milovat a uznávat. Ve všem co...

Změna vnitřního přesvědčení

31.10.2010 16:02
Systém vnitřních přesvědčení je možné přirovnat k počítačovému programu, kterým se řídí náš mozek, naše mysl. Pokud je tedy náš mozek v tuto chvíli nějak naprogramovaný, je možné jej také "přeprogramovat"? Je možné ovlivnit či změnit naše vnitřní přesvědčení? Nejméně nadějí na úspěch má asi metoda,...

Burza pozitivních afirmací

31.10.2010 16:41
Uvádím několik příkladů pozitivních afirmací. Pokud se rozhodnete tuto techniku vyzkoučet, je ale důležité, abyste si zformulovali afirmaci vlastní, vyjádřenou vašimi slovy, která bude co nejpřesněji vystihovat váš cíl. Směřuji ke svým cílům a věnuji všechno své úsilí jejich realizaci. ...