Květen 2010

Moje osobnost

30.04.2010 14:44
Každý jsme jiný, ale přece jsme si s jinými lidmi více nebo méně podobní. Lidé odedávna toužili poznat sebe a druhé lidi, vyznat se v člověku. Snažili se předvídat a vykládat lidskou povahu například z ruky (chiromantie), nebo podle tvaru lebky (frenologie). Vytvářeli různé typologie, nejznámější...

Typologie MBTI

30.04.2010 15:06
Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci převládat, druhá je pomocná, podpůrná. V 50....

Extraverze - introverze

30.04.2010 15:37
Jak se projevují lidé s různými preferencemi a jak s nimi komunikovat? Lidé s preferencí extraverze se projevují následovně: Mají tendenci nejdřív mluvit a pak myslet Jednají rychle (někdy bez přemýšlení) Vítají atmosféru plnou energie a podnětů (a snaží se ji vytvářet) Při...

Smysly - intuice

30.04.2010 15:39
Lidé s preferencí smyslového vnímání se projevují následovně: Vyjadřují se v konkrétních termínech, mají rádi fakta a konkrétní údaje (data, čísla, grafy …) Jsou praktici a realisté Rádi se obklopují lidmi zaměřenými na realitu Dávají přednost v minulosti osvědčeným...

Myšlení - cítění

30.04.2010 15:41
Lidé s preferencí myšlení se projevují následovně: Problémy řeší pomocí logiky, shromáždění a vyhodnocení faktů Chtějí spravedlivost, jednotný přístup ke všem Nabízí nezaujaté objektivní rady Aby přijali nějakou změnu, musí mít logický důvod Problémy vnímají v rovině...

Usuzování - vnímání

30.04.2010 15:42
Lidé s preferencí usuzování se projevují následovně: Dávají přednost strukturovanému prostředí, preferují systematický styl práce Mají tendenci pečlivě si organizovat život Nejlépe pracují, když mohou svou práci plánovat a plán dodržovat Dělají si seznamy úkolů, které si při...

Test - Jste extravert nebo introvert?

30.04.2010 15:45
Následující test vám potvrdí, zda jste spíše extravertně nebo introvertně zaměření:  I. část   U každého výroku odpovězte ano nebo ne. ANO ...