Červenec 2010

Moje emoční inteligence

30.06.2010 12:14
Zkratku IQ (inteligenční kvocient) zná asi každý. Inteligence jako souhrn našich rozumových schopností nám umožňuje chápat vztahy a souvislosti, racionálně myslet, orientovat se v neznámém prostředí, řešit matematické úlohy atd. Existuje řada psychologických testů, které měří výši IQ. Ukazuje...

Jak se chovají emočně inteligentní lidé?

30.06.2010 12:20
Intelekt je do značné míry vrozený. Můžeme se sice naučit používat své vrozené schopnosti efektivněji, ale výši svého IQ příliš ovlivnit nedokážeme. Na druhou stanu na své emoční inteligenci (EQ) můžeme stále pracovat, můžeme ji stále rozvíjet a zvyšovat. Když se nám to podaří, naše kontakty...

Moje sebeovládání

30.06.2010 12:21
Tato složka EQ vyjadřuje naši schopnost zvládat a kontrolovat své emoční stavy, schopnost pracovat se svými pocity a nepoddávat se jim. Lidé s nízkým sebeovládáním jsou impulsivní, dávají všechny své pocity ihned najevo bez ohledu na důsledky, které to pro ně či pro jejich vztahy s druhými bude...

Moje sebeuvědomění

30.06.2010 12:36
Abychom své EQ mohli zvyšovat a rozvíjet, je třeba naučit se uvědomovat si a rozpoznávat své emoce. Jestliže rozumíme svým pocitům a impulsům, můžeme tyto znalosti využít při důležitých rozhodnutích. Udělejte si čas a zamyslete se nad svými pocity a impulsy. Naslouchejte sami sobě. Co právě nyní...

Moje empatie

30.06.2010 12:44
Empatie je schopnost vcítit se do někoho druhého, představovat si či prožívat jeho pocity. Velký podíl emočních informací získáváme neverbálně. Empatičtí lidé obvykle dokážou dobře číst "řeč těla" druhých, všímají si i skrytých signálů. Mívají i dobře rozvinutou intuici - často prostě poznají, jak...

Test - Umíte se ovládat?

30.06.2010 12:54
Jak jste na tom se svojí schopností sebeovládání?     U každého výroku odpovězte ano nebo ne. ANO NE ...