Změna vnitřního přesvědčení

31.10.2010 16:02

Systém vnitřních přesvědčení je možné přirovnat k počítačovému programu, kterým se řídí náš mozek, naše mysl. Pokud je tedy náš mozek v tuto chvíli nějak naprogramovaný, je možné jej také "přeprogramovat"? Je možné ovlivnit či změnit naše vnitřní přesvědčení?

Nejméně nadějí na úspěch má asi metoda, kterou používáme nejčastěji. Pokoušíme se sami sobě nebo druhému člověku jeho přesvědčení "vyvrátit" pomocí argumentace, logiky, snesením důkazů, že něco "není pravda". Vzpomeňte si na situaci, kdy se takto někdo pokoušel změnit nějaké vaše přesvědčení. Jak jste se přitom cítili? Jak jste reagovali? Došlo skutečně ke změně? Proč "skalní" kuřák nepřestane kouřit, když je svým okolím denně bombardován vědecky dokázanými informacemi o škodlivých zdravotních důsledcích kouření? Proti takovým pokusům o změnu se náš mozek brání, zapíná svůj automatický "imunitní systém". Někdy se argumentům otevřeně bráníme, jindy "naoko" souhlasíme, ale ke změně přesvědčení stejně nedojde.

Jiná metoda vychází z neurolingvistického programování. Důležitou premisou je, že každé naše přesvědčení je (bylo) k něčemu dobré, má (mělo) svůj pozitivní úmysl. Potřebujeme tedy nejdříve nalézt to dobré, co nám naše přesvědčení přineslo. Teprve pak můžeme hledat jiné přesvědčení, které zachovává tento nalezný pozitivní přínos. Jinými slovy nechat si pozitivní záměr, ale změnit způsob či nástroje jeho realizace.

Přesvědčení jsou obvykle generalizací. Jakoby to byl vzorec, který platí pro všechny situace v životě, univerzální pravidlo. "Jsem smolař". "Vždycky všechno zkazím". "Nikdo mě nemá rád". "Lidem se nedá věřit". Taková přesvědčení můžeme "nahlodat" tím, že budeme aktivně hledat pozitivní výjimky. Stalo se mi někdy v životě, že se mi něco povedlo, něco jsem úspěšně dokončil/a? Kdy, a kdy ještě? Je nebo byl v mém životě nekdo, kdo mě měl rád a komu jsem mohl/a důvěřovat?

Pokud své přesvědčení vyslovíte nahlas, jde vlastně o afirmaci. Nevědomky v životě používáme spoustu afirmací, které moho být posilující nebo omezující - vzhledem k tomu, co chceme. Můžeme se tedy pokusit dodat našemu mozku nové afirmace a tak své vnitřní nastavení aktivně přeprogramovat. Opakováním afirmací vlastně dochází k autosugestivnímu ovlivňování vlastního podvědomí. Důležité je dobře si svoji afirmaci zformulovat. Měla by to být krátká a zapamatovatelná věta s pozitivním tvrzením, vyjadřující naše přání a náš cíl.

Změna vnitřních přesvědčení, zafixovaných myšlenkových stereotypů a vzorců, to je vpodstatě hlavní cíl, o který se snaží kouči nebo terapeuti u svých klientů. Taková změna je možná, ale není vůbec jednoduchá.

Zpět