Zaměření na problém versus zaměření na člověka

29.09.2014 15:31

Tradiční přístup při vedení lidí bývá často zaměřený na problém. Když nějaký pracovník přijde s problémem, manažer klade (pracovníkovi nebo sám sobě) otázky jako:

  • V čem spočívá ten problém?
  • Proč ten problém vzniknul?
  • Kdo ho zavinil?
  • Jak se ten problém projevuje?
  • Jak ho začít co nejrychleji řešit?

Tyto otázky vedou k myšlení o problému (v problémovém rámci). Důsledkem obvykle je, že se manažer snaží sám problém vyřešit, nebo začne pracovníkovi radit a říkat, co má dělat. Odpovědnost za řešení je v tomto případě na manažerovi.

Otázky, které si ve stejné situaci klade manažer - kouč, jsou poněkud jiné. Mohou znít například takto:

  • Jak pracovník o tom problému uvažuje?
  • Jak se k němu staví?
  • Jak se cítí být kompetentní ho řešit?
  • Jaké své zdroje může k řešení použít?
  • Co ještě potřebuje, aby ho mohl vyřešit? Co potřebuje ode mě?

Tyto otázky vedou k myšlení o člověku. Místo toho, aby se sám vrhnul do řešení problému, se manažer spíše snaží z pracovníka "vyrobit" řešitele, dovést ho k tomu, aby sám vymyslel a navrhnul řešení a aby za toto řešení také přijal odpovědnost. Výsledkem pak je nejenom vyřešení daného problému, ale také to, že se lidé něco nového naučili, že příště podobnou situaci už zvládnou sami.

Zpět