Výsledkový rámec

30.04.2012 16:45

Jestliže plýtváme svojí energií na hledání viníků, často už nám nezbývá energie na řešení situace. Můžeme tedy problémový rámec něčím nahradit? Žádná situace sama o sobě není ani černá, ani bílá. Každá situace je taková, jak se na ni my sami díváme, jak ji interpretujeme, jak si ji zarámujeme.

Místo problémového rámce můžeme použít výsledkový rámec. Jeho podstatou je, že se díváme spíše do budoucnosti, než do minulosti, a jsme ochotni přijmout vlastní zodpovědnost, vlastní podíl na vzniklé situaci.

Myslíme-li ve výsledkovém rámci, můžeme si položit například tyto otázky:

  • Jak jsem sám/sama přispěl/a svým jednáním nebo naopak svou nečinností k vytvoření této situace?
  • Pokud nechceme mít tento problém, co chceme mít místo něho?
  • Čeho chceme v tuto chvíli dosáhnout?
  • Jak má vypadat žádoucí cílový stav?
  • Co je možné udělat, abychom dosáhli tohoto stavu?
  • Co je možné udělat, abychom minimalizovali nebo napravili vzniklé škody?
  • Co pro to můžu udělat já sám / já sama?
  • Kdo nebo co mi v tom může pomoci?
  • Co jsem se  z této zkušenosti naučil/a?
  • Co z toho pro mě vyplývá do budoucnosti?

Výsledkový rámec je spojený s pozitivním modem myšlení. A jestliže uvažujeme pozitivně, jsme schopni být kreativní, přicházet s nápady. Daleko spíše a rychleji tak budeme schopni danou situaci vyřešit.

Zpět