Výhody a nevýhody interního koučinku

31.07.2014 11:39

Čím dál více firem využívá interních koučů - jsou to tedy zaměstnanci firmy, kteří se koučování věnují buď na plný úvazek, nebo je to něco, co dělají navíc a vedle své běžné práce. Jak takové interní kouče získat? Jsou dvě možné cesty - buď firma přijme nového člověka na pozici interního kouče (většinou pak hledá člověka s již ukončeným výcvikem v koučování a s koučovací praxí), nebo firma vybere vhodné lidi z řad vlastních zaměstnanců či manažerů a vyškolí si je, poskytne jim koučovací výcvik.

Za hlavní výhody interních koučů firmy většinou považují:

  • dobrou znalost firemní kultury a porozumění firemním procesům,
  • lepší dostupnost,
  • nižší náklady,
  • to, že lidé přirozeně používají koučovací dovednosti, získané výcvikem, i při své další práci, zejm. při vedení svých týmů.

Naopak mezi hlavní nevýhody patří:

  • interní kouč je součástí firmy a součástí existující firemní kultury, není tedy často schopen nadhledu a "pohledu zvenčí",
  • je ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti k dalším lidem ve firmě, což limituje jeho nezávislost,
  • je zasvěcen do různých "interních politik" firmy - často je na pozici, ve které získává informace, které pak mohou (vědomě nebo nevědomě) ovlivňovat jeho působení jako kouče,
  • nižší důvěra koučovaných v zachování důvěrnosti informací,
  • interní kouči obvykle nemají tak dobrý trénink nebo akreditaci,
  • ve většině firem interní kouči zastávají i další role a koučování je jen dílčím aspektem jejich práce - nemusí ho vždy považovat za prioritu.
Uvažujete-li o interním koučinku, je dobré tyto věci předem důkladně zvážit, zejména s ohledem na cílovou skupinu či skupiny (kdo má být ve firmě koučován a čeho tím má být dosaženo).
Zpět