Výhody a nevýhody externího koučinku

31.07.2014 11:53

Pokud firma pro koučování svých zaměstnanců, manažerů či týmů najímá externí kouče, má to tyto výhody:

 • externí kouči jsou 100% zaměřeni na koučování jako na svoji hlavní činnost,
 • lze získat kouče s konkrétní specializací nebo se zkušenostmi v koučování konkrétní cílové skupiny (např. vrcholových manažerů, obchodníků ...),
 • externí kouči mají obvykle rozsáhlejší výcvik, znají a umějí používat více koučovacích modelů a technik,
 • jsou zcela nezávislí, přicházejí do firmy bez předem vytvořených závěrů nebo předsudků,
 • jsou "oproštěni" od interních politik a osobních vazeb,
 • řada externích koučů sama působila na manažerských pozicích a mají zkušenost v oblasti leadershipu, což interní kouči často postrádají,
 • netrpí "firemní slepotou" a protože mají zkušenost s koučováním v jiných organizacích, mohou do firmy přinést nové pohledy (jak to funguje jinde).

Jaké jsou naopak hlavní nevýhody externího koučinku?

 • asi není překvapením, že za hlavní nevýhodu je považována cena, vysoké náklady na externí kouče - to je také jeden z důvodů, který často brání většímu rozšíření koučování ve firmě a externí kouči jsou často najímáni jen pro úroveň top managementu,
 • externím koučům chybí porozuměni firemním procesům a vhled do firemní kultury - tato nevýhoda se ale obvykle snižuje s postupem času, který kouč tráví v organizaci,
 • nejsou denně přítomní v organizaci a nemohou tedy průběžně sledovat koučované v průběhu jejich práce - tuto nevýhodu lze také snížit kombinací klasických koučovacích sezení a "stínování", kdy kouč klienta doprovází během jeho běžných pracovních aktivit,
 • externím koučům může chybět širší pohled na organizaci, mají ho zprostředkovaný pouze pohledem koučovaného klienta.
Zpět