V čem spočívá koučovací styl vedení lidí?

30.09.2012 09:33

V mnoha firmách jsou nyní „in“ kurzy a školení v koučování a „koučovat své podřízené“ se stalo módním trendem. V řadě firem se skutečně přesvědčili, že klasický – direktivní způsob vedení lidí je již přežitý. Pomocí direktivního stylu se nedaří zvyšovat výkonnost lidí, jejich chuť pracovat, nadšení, pracovní nasazení, zájem o práci. Používání direktivního stylu naopak vede k pasivitě lidí (pokud někomu nařizujeme, co a jak má udělat, udělá možná to, co mu bylo nařízeno, ale nikdy nic navíc), k demotivaci (lidé žijí ve strachu – bojí se udělat chybu, protože za ni budou potrestáni), k nízkému pocitu odpovědnosti za vlastní práci (o všem rozhoduje šéf, já nemůžu nic ovlivnit).

Jaký jiný způsob vedení lidí se tedy nabízí? Ukazuje se, že přístupem, který nejvíce motivuje a zároveň nejvíce využívá potenciál lidí, zvyšuje jejich aktivitu, samostatnost a odpovědnost, je koučování. Proč koučování funguje lépe než klasický styl vedení?

  • Je postaveno na důvěře v druhé lidi, v jejich schopnosti a potenciál,
  • Pomáhá lidem ujasnit, čeho mají dosáhnout a jak toho mohou dosáhnout,
  • Vyžaduje od lidí převzetí plné odpovědnosti za výsledky.

V čem vlastně koučování jako styl vedení lidí spočívá? Manažer – kouč:

  • Nenařizuje, ale klade lidem otázky, aby o své práci přemýšleli a sami přicházeli s nápady na nejlepší možné postupy a řešení,
  • Nekritizuje a netrestá za chyby, ale vnímá každou chybu jako příležitost k učení se a vede lidi k tomu, aby se ze svých chyb poučili a sami navrhli kroky k nápravě,
  • Nerozhoduje sám z pozice autority, ale maximálně vtahuje a zapojuje lidi do rozhodování, ptá se na jejich názory,
  • Neřeší problémy za druhé, ale chce od druhých slyšet návrhy řešení,
  • Dobrou práci nepovažuje za samozřejmost, ale všímá si pozitiv a úspěchů, snaží se lidi „přistihnout“ při dobrém výkonu a posiluje dobré výkony pochvalou.

Základem koučovacího stylu vedení lidí je zvládnutí techniky koučovacího rozhovoru. Koučovací rozhovor je takový rozhovor, který má jasný cíl, strukturu a jsou při něm kladeny koučovací otázky. Na rozdíl od „normálních“ otázek, které obvykle klademe proto, abychom se něco dozvěděli, koučovací otázky jsou takové otázky, které přimějí druhého člověka přemýšlet, podívat se na věc z jiného úhlu pohledu, evokují nové nápady.

Samotná technika však nestačí, pokud není podložena koučovacím přístupem, pokud manažer necítí skutečnou důvěru v potenciál a schopnosti svých podřízených, pokud není ochoten stát se spíše partnerem, než vševědoucí autoritou.

Zpět