Už jste vyzkoušeli koučink ve vaší firmě?

22.06.2009 14:25

Mnoho firem v poslední době objevilo nebo objevuje výhody a přednosti koučování. Přestože metoda či technika koučování není úplně „žhavou novinkou“ (ve světě je využívána už několik desítek let, k jejím zakladatelům patřil Timothy Gallwey a John Whitmore, a i na českém trhu nabídka firem nebo jednotlivců specializujících se na koučování existuje už několik let a stále se rozšiřuje), místní firmy a manažeři jí přicházejí na chuť teprve nyní. Zatím je u nás využívána spíše velkými nadnárodními firmami, čeští manažeři a podnikatelé jsou ještě mnohdy ke slovu „koučink“ nedůvěřiví.

Koučování je přitom jednou z nejefektivnějších metod osobního rozvoje. Pomáhá lidem v situacích, kdy chtějí dosáhnout lepších pracovních výsledků či vyššího výkonu, chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat, chtějí si ujasnit svoje cíle a snadněji jich dosahovat nebo třeba potřebují udělat ve svém životě nějaké důležité rozhodnutí či změnu.

Představte si například, že chcete skoncovat s věčným časovým tlakem a shonem a rozhodnete se zlepšit svůj time-management. Jaké máte možnosti? Nastudujete si příručku o řízení času, navštívíte kurz time-managementu, koupíte si nový diář a dáte si předsevzetí, co všechno budete od nynějška dělat úplně jinak. Pustíte se do toho, ale za čas možná zjistíte, že vaše dobrá předsevzetí postupně korodují, nadšení pro změnu vyprchává, pomalu sklouzáváte zpět do starých kolejí a na příručce či skriptech z kurzu se usazuje prach.

Jak by vypadala situace, pokud byste se rozhodli na své změně spolupracovat s koučem? Kouč vám nebude radit, ale pomůže vám si jasně a konkrétně specifikovat cíl, kterého chcete dosáhnout, včetně termínu a způsobu, jakým si ověříte, že cíle bylo dosaženo. Bude vám klást řadu otázek, při kterých možná zjistíte, že vás skutečný problém či potřeba změny je třeba i někde jinde než v řízení času (možná je to špatná komunikace s druhými, nedostatečná schopnost delegovat, přílišný perfekcionismus?) – pak vám kouč pomůže váš cíl přeformulovat a opět ho nastavit tak, aby byl SMART (tedy specifický, měřitelný, dostatečně ambiciózní, realistický a časově ohraničený). Cíle, které nejsou SMART, jsou totiž spíše jen našimi zbožnými přáními a pravděpodobnost, že jich skutečně dosáhneme, není příliš vysoká.

Pak s vámi kouč prozkoumá realitu, tedy současnou situaci a pomůže vám hledat nové možnosti řešení. Snažíme-li se řešit svůj problém sami, často máme „klapky na očích“. Zafixujeme se na jedno či několik řešení, která ale nefungují, a točíme se stále v kruhu. Dobrý kouč za pomoci otázek či jiných nástrojů dokáže uvolnit vaši kreativitu, umožní vám podívat se na problém i jinýma očima a z jiných úhlů pohledu, a náhle objevujete, že škála možných řešení je mnohem širší, než jste si mysleli.

Tím, že přijdete na nová řešení a nápady, to ale nekončí. Důležitá je jejich realizace. Kouč vám opět pomůže sestavit si realistický akční plán, skládající se z konkrétních kroků s konkrétními termíny, a pokud je třeba, tak trochu vás hlídá, abyste ze zvolené cesty nesešli dříve, než se projeví konkrétní výsledky.

To vše probíhá v neformální atmosféře, založené na vzájemné důvěře a zcela rovnoprávném vztahu. Koučování je totiž v principu založené na důvěře ve schopnosti a kompetentnost lidí. Kouč plně věří, že dokážete sami objevit a zrealizovat nejlepší možné řešení. Vy sami jste totiž největším odborníkem na sebe sama a na své problémy, zatímco kouč je odborníkem na proces a postupy. Proto ani není nutné, aby se kouč podrobně vyznal ve vašem problému nebo byl specialistou na váš obor působení. Dobrý kouč dokáže stejně dobře spolupracovat s HR manažerem, IT specialistou nebo malým podnikatelem.

Kouč také nepřebírá odpovědnost za řešení vašeho problému – ta je stále na vás a vždy je vaším svobodným a samostatným rozhodnutím, jaké možnosti zvolíte a jaké kroky uděláte. Proto je také účinek koučování mnohem dlouhodobější, než je tomu třeba v případě klasického vzdělávání, tréninku nebo poradenství.

Ještě jste ve vaší firmě koučink nevyzkoušeli? Tak neváhejte, najděte si i vy svého kouče a objevte kouzlo koučování!

Zpět