Usuzování - vnímání

30.04.2010 15:42

Lidé s preferencí usuzování se projevují následovně:

 • Dávají přednost strukturovanému prostředí, preferují systematický styl práce
 • Mají tendenci pečlivě si organizovat život
 • Nejlépe pracují, když mohou svou práci plánovat a plán dodržovat
 • Dělají si seznamy úkolů, které si při splnění odškrtávají
 • Nejdříve dokončí jednu věc, než se pustí do další
 • Zaměřují se na to, co má být dokončeno, ale mohou přehlédnout, co mezitím vyvstane nového
 • Rozhodují se rychle a cítí se lépe, když je rozhodnutí učiněno
 • Zaměřují se více na výsledek než na proces
 • Dodržují termíny a časové harmonogramy, jsou obvykle dochvilní
 • Mívají permanentní pocit nedostatku času
 • Nemají v oblibě překvapení v podobě změny plánu
 • Nerozhodnost považují za stresující
 • Jejich motto je: „Tak udělejme něco!“

Lidé s preferencí vnímání se projevují následovně:

 • Dávají přednost flexibilnímu, méně strukturovanému prostředí
 • Mají tendenci moc neplánovat, ale spíše reagovat na to, co přichází
 • Dobře se adaptují na změny, naopak se cítí omezováni přílišnou strukturou
 • Jejich styl práce může působit jako chaotický
 • Raději ponechávají všechny možnosti co nejdéle otevřené, nechtějí nic opomenout, odkládají rozhodnutí na poslední možnou chvíli
 • Nevadí jim pracovat na více úkolech současně
 • Termíny ukončení úkolů berou spíše jako pohnutku začít na nich pracovat
 • S prací začínají na poslední chvíli, mají pocit, že je stále dost času
 • Jsou dobří v improvizaci a nevadí jim pracovat pod tlakem
 • Když už se rozhodnou naplánovat a sepsat si své úkoly, poměrně často se k tomuto seznamu už nevrátí (případně ho ztratí)
 • Za stresující považují nutnost rychle se rozhodovat
 • Jejich motto je: „Počkejme a uvidíme“.

Jak komunikovat s lidmi s převahou usuzování:

 • Dělejte rozhodnutí, které se jich týkají, co nejrychleji, nenechávejte je dlouho v nejistotě
 • Vyhněte se sdělování mnoha možností, zaměřujte se na to, co je nejdůležitější
 • Domlouvejte konkrétní termíny a závazně je dodržujte
 • Sdělujte jim jasné cíle a plány do budoucnosti
 • Řekněte jim jasně, co od nich očekáváte
 • Vyhýbejte se přidávání nečekaných úkolů, zvláště na poslední chvíli

Jak komunikovat s lidmi s převahou vnímání:

 • Vysvětlete všechny možnosti a alternativy, dříve než sdělíte své rozhodnutí
 • Vyhněte se příliš rychlému rozhodnutí
 • Dejte si pozor, abyste v řeči hned nesdělovali své závěry
 • Popisujte situaci, ne svůj názor na ni
 • Buďte ochotni udělat dodatečné změny v dohodnutém postupu
Zpět