Únor 2018: Jak postupovat při sebekoučování?

18.01.2018 11:11

Máte předpoklady stát se dobrým koučem? V minulém newsletteru jsem vám slíbila, že vám budu v letošním roce posílat otázky a náměty pro sebekoučování. S jejich pomocí si můžete ověřit, jak jste na tom s klíčovými předpoklady pro koučování a vedení lidí.

Nejdříve se ale pojďme podívat, jak takové sebekoučování vlastně vypadá.

Jak postupovat při sebekoučování?

1. Dejte si schůzku sami se sebou

Podobně, jako byste si plánovali čas a místo na sezení s externím koučem, naplánujte si, kdy a kde se setkáte sami se sebou. Vyhraďte si alespoň půl hodiny nerušeného času a najděte si klidné místo, kde se cítíte dobře.

2. Položte sami sobě koučovací otázky

Projděte si postupně otázky, které vám budu každý měsíc posílat. Můžete si k nim přidat i vaše vlastní otázky, nebo čerpat inspiraci například v mé knize "Sám sobě koučem". Upřímně a s otevřenou myslí si na tyto otázky odpovězte. Ideální bude, když si své odpovědi i zapíšete. Snažte se podívat se sami na sebe nezaujatým pohledem, jakoby "zvenku". To není úplně jednoduché, ale přitroše cviku se to dá natrénovat. Ptejte se sami sebe, jak vás asi vnímají druzí - vaši kolegové, podřízení, přátelé, rodinní příslušníci ... Co by o vás řekli, kdyby tu teď byli s vámi?

3. Uvědomte si své silné stránky

Zrekapitulujte si, v čem vidíte své silné stránky. Co se vám už teď daří? V jakých dílčích dovednostech jste opravdu dobří? Za co vás druzí lidé chválí nebo oceňují? Jak můžete tyto vaše silné stránky ještě více využívat v konkrétních situacích vašeho pracovního i osobního života? Co by vám řekli druzí, čeho máte dělat více?

4. Uvědomte si své slabé stránky

Otevřeně a bez přikrašlování si napište, v čem vidíte vaše slabší stránky. Co se vám obvykle nedaří? V jakých konkrétních situacích selháváte? Kdy nejste sami se sebou spokojeni? Kdy dostáváte negativní zpětnou vazbu od druhých? Co by vám řekli druzí, čeho máte dělat méně?

5. Zvolte si oblast pro rozvoj

Vyberte si konkrétní oblast nebo dílčí dovednost, ve které se chcete zlepšit. Možná u sebe identifikujete nějaké kontraproduktivní myšlenky, skryté předpoklady, negativní očekávání. Kdy se objevují? Čím byste je chtěli nahradit? Možná najdete nějaký zažitý návyk, automatický vzorec chování, který byste chtěli změnit. V jakých konkrétních situacích se toto vaše chování objevuje? Co je obvykle spouštěčem, co ho vyvolává? Jaké jiné chování nebo reakci byste místo toho chtěli sami u sebe vidět?

6. Vytvořte si plán

Vytvořte si plán, na čem a jak budete pracovat následující měsíc. Co konkrétně uděláte, jak budete postupovat, abyste dosáhli žádoucí změny? Jakých myšlenek si budete sami u sebe všímat? Jaké konkrétní chování si budete zkoušet a procvičovat? Jak si budete zaznamenávat výsledky? Jak se odměníte za úspěch nebo pokrok? Koho požádáte o podporu a zpětnou vazbu? Co by vám poradili nebo doporučili druzí lidé?

Potřebujete konkrétní příklad? Představte si například, že jste si při sebekoučování uvědomili, že nedokážete naslouchat, když vám někdo chce dát zpětnou vazbu. Jakmile ucítíte náznak kritiky, hned se naježíte a začnete se bránit. Vůbec si nevyslechnete, co vám druhý chtěl říci, protože se v tu chvíli plně soustředíte na obranu vašeho ega. Kdy a kde se to děje? V poslední době například při pravidelných schůzkách projektového týmu, jehož jste členem. Co je spouštěčem? Například otázka kolegy Honzy, která začíná slovy "Proč jsi ještě ...?". Jaká je vaše obvyklá reakce? Třeba: "Já si svoje úkoly vždycky plním. To ty jsi ...". K čemu to obvykle vede? K hádce s Honzou a vyhrocení atmosféry na schůzce. Jakou jinou reakci byste chtěli sami u sebe vidět? Například: Vyslechnu Honzu, aniž bych mu hned skočil do řeči. Řeknu: "Děkuju za zpětnou vazbu". Nebo požádám o upřesnění : "Slyším, že ti něco vadí. O co konkrétně jde?". Vyzkouším to hned na příští schůzce, která bude v úterý. Požádám kolegyni Hanku, aby mě sledovala a řekla mi po schůzce, jak mě viděla.

Mnoho úspěchů při sebekoučování vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!

 

Zpět