Umíte správně formulovat své požadavky?

30.11.2011 14:09

Často se snažíme druhé o něco požádat, aniž bychom doopravdy požádali. Z mnoha důvodů nám může být nepříjemné o něco požádat přímo. Můžeme se například obávat, že žádostí o pomoc na sebe „prozradíme“, že nejsme dokonalí a že něco nezvládneme sami. Přiznání, že něco nezvládáme, může těžce ranit naše sebevědomí (zejména je-li křehké). Také znáte muže, kteří raději hodiny bloudí po cizím městě, než aby se zeptali na cestu?

Můžeme se také obávat, že budeme odmítnuti. Pro řadu lidí, kteří si berou věci osobně, je představa odmítnutí natolik nepřijatelná, že raději nebudou o nic žádat, aby se tomuto možnému zklamání a pocitu zahanbení vyhnuli. Vzpomenete si na příklad ze svého života, kdy jste druhým lidem (například svému partnerovi či partnerce) nedokázali říci přímo, že něco potřebujete, a místo toho jste doufali, že vám budou číst myšlenky a poznají to sami?

Když se z jakéhokoliv důvodu obáváme o něco přímo požádat, často svoji žádost jen nepřímo naznačujeme, zaobalujeme, mlžíme, mluvíme v jinotajích. Neřekneme například „Potřebuju od tebe, abys …“, ale „Bylo by fajn, kdyby někdo …“. Pak jsme „kupodivu“ překvapeni a zklamáni, že jsme nedostali to, co jsme chtěli.

Jak tedy správně formulovat svůj požadavek?

  • Musí být jasné, kdo žádá (identita žadatele). Vyhněte se neosobním žádostem typu „Mělo by se …“ Místo toho řekněte „Já chci, abyste …“
  • Musí být jasné, koho žádáme, konkrétně specifikovat osobu příjemce žádosti. Obracejte se vždy na konkrétního člověka. Žádosti adresované skupině lidí obvykle všichni vyslechnou, ale nikdo se necítí být zavázán je splnit. Neříkejte tedy „Někdo by měl udělat …“, ale např. „Petře, můžeš prosím udělat …?“ „Někdo“ obvykle v těchto případech znamená „nikdo“.
  • Musí být jasné, o co konkrétně žádáte (obsah žádosti) a dokdy chcete, aby byla vaše žádost splněna (termín).
  • Formulujte svoji žádost pozitivně. Když někomu řeknete „Nepomohl bys mi s tím?“ nebo „Neměl byste teď chvíli čas?“, podvědomě tím u druhého evokujete odpověď „ne“.
  • Řekněte, proč to chcete. Jádrem každého požadavku je určitá potřeba nebo přání, jehož naplnění chcete jako žadatel dosáhnout. Když druhým lidem osvětlíte tuto svoji potřebu, mohou vám navrhnout alternativní způsoby jejího naplnění (aniž by musel být nutně naplněn váš původní požadavek).
  • Požadujte od druhého souhlas, přijetí vašeho požadavku, závazek, že to skutečně udělají. Mnoho lidí dělá tu chybu, že si myslí, že vznesení požadavku se automaticky rovná závazku ze strany příjemce. Pošlou například mailem oznámení o schůzce a pak se diví, že druhý nepřišel. Požadavek sám o sobě není zavazující – druhý ho obvykle může buď přijmout, nebo odmítnout. Požádejte proto vždy druhého o jasnou odpověď.
Zpět