Umíte přijímat zpětnou vazbu?

31.10.2013 13:57

Základem naší schopnosti učit se je dovednost přijímat zpětnou vazbu. Už jako malé děti se nejvíce učíme tím, že sledujeme, jak naše okolí reaguje na naše chování, jakou zpětnou vazbu nám lidé kolem nás poskytují. Líbí se jim to? Je jim to jedno? Ignorují nás? Nelíbí se jim to? Zlobí se na nás? Na základě zpětné vazby pak korigujeme a měníme svoje chování v dalších podobných situacích. Podobným způsobem se učíme po celý svůj život, v práci i v osobních vztazích.

V některých předešlých newsletterech jsem se zabývala dovedností poskytovat zpětnou vazbu druhým, a to jak pozitivní (pochvala, ocenění), tak negativní (výtka, kritika, nesouhlas).

Zpětnou vazbu ale nemůžeme dobře poskytovat, aniž bychom ji zároveň uměli dobře přijímat.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • Jaké jsou hlavní zásady pro přijímání zpětné vazby,
  • Jak aktivně vyžadovat zpětnou vazbu.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v listopadu 2013!

Zpět