Umíte být vděční?

28.02.2011 11:16

Tím, co podlamuje naši vyrovnanost a spokojenost, je často nedostatečné ocenění a vychutnání pozitivních událostí v minulosti a přílišný důraz na ty špatné.

Jedním ze způsobů, jak můžeme své negativní pocity vztažené k minulosti změnit, je soustředění se na vděčnost. Komu a čemu ve svém životě můžete být vděční? Kolik dobrých věcí vás v životě potkalo?

Než budete číst dál, zkuste si otestovat vaši schopnost být vděční (autory dotazníku jsou američtí psychologové Michael McCullough a Robert Emmons).

Dotazník na vděčnost

Ke každému z níže uvedených 6 výroků vyjádřete svou míru souhlasu či nesouhlasu na škále 1 - 7.

1 - vůbec nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - můj postoj je neutrální, 5 - spíše souhlasím, 6 - souhlasím, 7 - zcela souhlasím.

 1. V mém životě je toho mnoho, zač mohu být vděčný/á.
 2. Kdybych měl/a napsat seznam toho, zač se cítím vděčný/á, byl by velmi dlouhý.
 3. Když se dívám na svět, vidím toho mnoho, zač mohu být vděčný/á.
 4. Jsem vděčný/á velkému počtu různých lidí.
 5. S tím, jak stárnu, jsem více schopný/á ocenit lidi, události a situace, které jsou součástí mé minulosti.
 6. Každý den ve svém životě pociťuji vděk vůči někomu či něčemu.

Nyní sečtěte své ohodnocení u jednotlivých položek. Jakého skóru jste dosáhli?

Průměrný skór u vzorku 1224 dospělých Američanů byl 39. Ženy obvykle mají o trochu vyšší skór než muži a starší lidé dosahují více bodů než mladší. A jak jste na tom vy?

V naší minulosti se vyskytly pozitivní i negativní události, potkali jsme mnoho lidí dobrých i těch špatných. Někteří lidé nám pomohli, jiní nám možná ublížili. Co je ale důležité, přes jaký filtr se na věci v naší minulosti díváme. Díváme-li se přes černé sklíčko, vidíme hlavně to negativní. Díváme-li se přes růžové sklíčko, soustřeďujeme se na to pozitivní. Výběr příslušného sklíčka je opět záležitostí naší volby a rozhodnutí. Dívejme se s vděčností na vše dobré, co nás v životě potkalo a vychutnejme si tento pocit. Svůj pohled na minulé negativní události můžeme změnit tím, že se sami sebe zeptáme:

 • K čemu byla tato událost v mém životě dobrá?
 • Proč mě potkala, co jsem se z ní měl/a naučit?
 • A co jsem se z ní skutečně naučil/a?
 • Co jsem si přitom uvědomil/a, na co jsem si přišel/přišla?
 • Kdybych měl/a možnost tuto situaci zopakovat, udělal/a bych něco jinak?

I na negativní věci ve své minulosti se tak můžeme dívat s vděčností jako na užitečné lekce na cestě našeho celoživotního učení se.

Pokud jste ve výše uvedeném dotazníku vděčnosti dosáhli nízkého skóru, možná pro vás bude užitečné jedno z následujících cvičení:

Cvičení 1:

Vyberte si jednoho důležitého člověka, který ve vašem životě v minulosti způsobil zásadní pozitivní rozdíl a kterému jste nikdy plně nevyjádřili své díky. Zformulujte a napište tomuto člověku děkovný dopis cca na 1 stránku. Zda mu tento dopis pak skutečně předáte či odešlete, je už jenom na vás :-)

Cvičení 2:

Vyčleňte si každý večer cca 5 minut a do svého diáře nebo do připraveného bloku si zapište 1 - 5 věcí, za něž jste tento den vděční.

 

Zpět