Tři pozice vnímání

30.09.2013 16:17

Při vnímání jakékoliv situace můžeme ve svém myšlení zaujmout tři různé pozice. Každá z nich nám umožní jiný pohled na situaci.

1. pozice: Vlastní hledisko

V této pozici situaci vidíme z vlastního pohledu, vlastníma očima. Jde tedy o asociovaný stav. Uvažujeme z hlediska toho, jak se v dané situaci cítíme a co nám tato situace přináší. Prožíváme autentické, vlastní emoce. Tento způsob uvažování nám umožňuje poznat, co skutečně chceme.

2. pozice: Hledisko druhého

V této pozici vidíme situaci jakoby očima druhého člověka. Vcítíme se do druhého, co v této situaci vidí, slyší, cítí, co prožívá. To nám může pomoci pochopit, jak věci vidí ostatní lidé a proč něco dělají či říkají. Prožíváme situaci, jako bychom byli někdo jiný.

3. pozice: Hledisko pozorovatele

V této pozici vidíme věci s odstupem jako nezávislý a nezúčastněný pozorovatel. Nepociťujeme žádné emoce, protože se disociujeme od toho, co se odehrává. V pozici pozorovatele věci analyzujeme, zkoumáme a učíme se. Můžeme se podívat na věci s odstupem, získáváme širší pohled nebo nadhled.

Zpět