Test - Zvládáte networking?

31.08.2010 12:35

Networking je cílené a systematické budování sociálních sítí, navazování nových kontaktů, vzájemné sdílení informací, příležitostí apod. Jaké jsou vaše předpoklady pro úspěšný networking?

U každé položky odpovězte „ANO“ nebo „NE“:

Položka

ANO

NE

1. Pravidelně vyhledávám akce, kde se mohu potkat a seznámit s novými lidmi.

 

 

2. Nečiní mi problém zahájit konverzaci s neznámým člověkem.

 

 

3. Mám v zásobě různé „otevírací“ fráze a témata, která mi pomáhají zahájit rozhovor.

 

 

4. Při rozhovoru se hlavně ptám a nechám hovořit druhého.

 

 

5. Umím dobře naslouchat, jsem pozorným posluchačem.

 

 

6. Mám dobrý přehled o současném kulturním, společenském a politickém dění a dokážu tato témata využít v konverzaci.

 

 

7. Z každé společenské či profesní akce si odnáším několik nových kontaktů

 

 

8. Mám zpracovaný adresář kontaktů, roztříděný podle kategorií.

 

 

9. Zajímavé lidi, se kterými se seznámím, vždy požádám o dovolení v následujících dnech jim zatelefonovat.

 

 

10. Své kontakty pravidelně udržuji a obnovuji.

 

 

Převaha odpovědí ANO: V navazování kontaktů jste jako ryba ve vodě. Lidé si vás zřejmě budou dobře a rádi pamatovat.

Převaha odpovědí NE: Networking zřejmě není vaše silná stránka. Zkuste trochu zapracovat na svých komunikačních dovednostech. Může vám pomoci vhodný kurz nebo spolupráce s koučem.

Zpět