Test - Ohnisko kontroly

02.08.2009 11:59

Dovedete být motivovaný/á? Odkud pramení Vaše motivace?

U každé položky vyjádřete míru svého souhlasu na 5-bodové stupnici:

1 – naprosto nesouhlasím

2 – částečně nesouhlasím

3 – někdy ano, někdy ne

4 – částečně souhlasím

5 – naprosto souhlasím

 

Sebehodnocení

1

2

3

4

5

1. Největší pracovní motivací je pro mě úspěch.

 

 

 

 

 

2. Přiměřená odměna je pro mě silným pracovním stimulem.

 

 

 

 

 

3. Věřím ve vlastní schopnosti a dovednosti.

 

 

 

 

 

4. Moje očekávání jsou přiměřená mým předpokladům.

 

 

 

 

 

5. Mám silnou, nutkavou potřebu dělat něco smysluplného.

 

 

 

 

 

6. Nejsilnějším lidským motivem je pozitivní zpětná vazba.

 

 

 

 

 

7. Jsem sebevědomý/á.

 

 

 

 

 

8. Systematické vzdělávání je nutné k tomu, abych plně využil/a své předpoklady.

 

 

 

 

 

9. Vlastní činnost a její výsledky ve mně vytvářejí silnější pocit radosti než vnější ohodnocení.

 

 

 

 

 

10. Motivují mě situace, kde mohu ukázat své silné stránky.

 

 

 

 

 

 Sečtěte hodnocení všech položek.

Počet bodů celkem: ......................................

42 – 50 bodů    Vaše motivovanost je primární, vnitřní. Děláte svoji práci pro radost a pro pocit uspokojení, ne pro peníze či společenskou prestiž.

30 – 41 bodů    Vnitřní motivace se projevuje ve vaší aktivitě jen částečně, pozitivně vás stimuluje zpětná vazba zvenčí, pochvala, respekt a úcta.

10 – 29 bodů    Vaše motivace je založena zejm. na sekundárních, vnějších stimulech, především na mzdovém ocenění. Chcete vydělat co nejvíce a jste ochoten/a tomu přizpůsobovat i svou náplň práce.

 

Zpět